Nowy Wydział na SGGW

Wydział Nauk Humanistycznych to nowa propozycja edukacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na wydziale będą prowadzone dwa kierunki studiów: Socjologia i Pedagogika.

Wydział Nauk Humanistycznych to 12-ty wydział w SGGW. 150-u maturzystów, którzy w tym roku przejdą pomyślnie rekrutację na kierunek Socjologia, otrzyma indeksy Wydziału Nauk Humanistycznych. Absolwentami tego wydziału będą także obecnie studiujący socjologię na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. Prawdopodobnie już za rok lub dwa, na wydziale zostanie wprowadzony drugi kierunek: Pedagogika.

Otwarcie Wydziału Nauk Humanistycznych to potrzeba wynikająca z wewnętrznych uwarunkowań uczelni” – mówi rektor Tomasz Borecki. “SGGW mając poza socjologią 22 inne kierunki studiów, potrzebuje na tych kierunkach wiedzy socjologicznej, pedagogicznej, historycznej i doradczej czyli tych elementów edukacyjnych, które wywodzą się z nauk humanistycznych. Są dwie drogi realizacji tego zamierzenia” – ocenia Prof. dr hab. T. Borecki. “Można posiadać własnych uczonych i własny ośrodek dydaktyczny, który będzie oddziaływał i promieniował na naszą i inne uczelnie lub można korzystać z kadry naukowej innych uczelni. Sądzę, że w przypadku SGGW, między innymi ze względu na wielkość uczelni, pierwsza droga jest właściwsza” – uważa rektor Borecki. Według rektora SGGW, w ciągu najbliższych lat, w tej uczelni powstanie silny ośrodek socjologiczny i pedagogiczny, ukierunkowany na pedagogikę nauczycieli i doradców związanych z rolnictwem, żywieniem, ochroną środowiska, turystyką czy ekologią. “W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego kształcimy fachowców, którzy zmieniają polską gospodarkę i polską wieś. Ale nasza rzeczywistość się zmienia, a polskie uczelnie muszą te zmiany wyprzedzać. Gospodarce w coraz mniejszym stopniu będą potrzebni wykształceni wyłącznie rolnicy, wyłącznie zootechnicy czy wyłącznie leśnicy. Dzisiejsi absolwenci uczelni muszą być przygotowani do pracy pod względem ekonomicznym i menedżerskim, a równocześnie muszą mieć wiedzę humanistyczną. W SGGW kształcimy wysokiej klasy specjalistów na wielu kierunkach. Wprowadzając ten nowy wydział chcemy niejako uszlachetnić i uwrażliwić te techniczne kierunki. Chcemy kształcić pokolenia młodych ludzi rozumiejących drugiego człowieka” – mówi rektor SGGW Prof. dr hab. Tomasz Borecki.

Kierunki humanistyczne są prowadzone w SGGW od kilkudziesięciu lat. Kształcenie pedagogiczne odbywa się na studiach podyplomowych w systemie dziennym i zaocznym. Znaczenie nauk humanistycznych doceniał już Profesor Władysław Grabski, rektor SGGW w latach 1926-28, który podczas 13-tu lat pracy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego stworzyła filozofię zmian na polskiej wsi. Był między innymi twórcą Instytutu Socjologii Wsi.

SGGW oferuje studia dzienne, zaoczne i wieczorowe na 23 kierunkach, w tym na 7-miu kierunkach międzywydziałowych, kształci w 60 specjalnościach, a także prowadzi 34 rodzaje studiów podyplomowych. Podczas ostatniej rekrutacji studiami na pierwszym roku w SGGW było zainteresowanych 16 tysięcy osób. O jedno miejsce ubiegało się ponad 6 kandydatów. Najbardziej obleganymi kierunkami były: Informatyka i Ekonometria, Turystyka i Rekreacja oraz Socjologia. SGGW oferuje studentom nowoczesny Kampus, w skład którego wchodzą między innymi obiekty dydaktyczno-naukowe i sportowe (min. kryta pływalnia, hala do tenisa, kort tenisowy, ujeżdżalnia ze stajnią oraz budynek do zajęć z hipnoterapii dla dzieci niepełnosprawnych), biblioteka, akademiki z blisko 4 tys. miejsc, przychodnia lekarska, oraz kilka klubów studenckich.


dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW