fbpx

Nawozy donasienne

Ochronę plonu powinno rozważać się w kategoriach rentowności – zwrotu inwestycji. Nawozy donasienne nie są tanie, jednak jeśli uwzględnimy zawarte w nich składniki odżywcze i profity, jakie dzięki ich zastosowaniu osiągniemy, koszt zalecanej przez producenta dawki w przeliczeniu na hektar jest niewysoki. Może okazać się, iż zabieg ten jest wręcz najtańszym sposobem zabezpieczania plonu. Zaprawianie nasion staje się obligatoryjnym zabiegiem. Wraz z donasiennym nawożeniem jest to pierwszy zabieg chemiczny w agrotechnice.


Głównym celem stosowania nawozów donasiennych jest zagwarantowanie komfortowego startu kiełkującym siewkom, kiedy zapasy substancji pokarmowych, które były zgromadzone w nasionach zostaną zużyte. Obleczenie powierzchni nasion makro-               i mikroelementami powinno być pierwszym etapem nawożenia, które zapewni odpowiednie odżywienie plantacji podczas całego sezonu wegetacyjnego. Zastosowanie nawozów donasiennych stymuluje wigor siewek oraz zapewnia skuteczniejszy rozwój korzeni,         co bezpośrednio przełoży się na wydajniejszą gospodarkę wodą oraz zagwarantuje młodym roślinom wyższą tolerancję na słabszej jakości stanowiskach i większą odporność na złe warunki wilgotnościowe gleby.

Warunki w okresie kiełkowania nasion w znacznym stopniu decydują o późniejszym wzroście i rozwoju roślin, a w efekcie o ich plonowaniu. Podczas kiełkowania roślina wykorzystuje składniki pokarmowe i energię zmagazynowaną w substancjach zapasowych nasion. Szybki wzrost roślin sprawia, że dla prawidłowego rozwoju w okresie wschodów, roślina potrzebuje zapewnienia przyswajalnych form składników pokarmowych                  w bezpośrednim sąsiedztwie korzenia. Z tego względu korzystne jest stosowanie „startowej dawki” makro- i mikroelementów w postaci nawozów donasiennych.

Istotą procesu przygotowania nasion do siewu jest stosowanie zapraw nasiennych, chroniących rośliny przed patogenami występującymi w glebie lub przenoszonymi przez nasiona, a także przed szkodnikami atakującymi rośliny. Zaprawianie nasion pozwala zmniejszyć zagrożenie ze strony patogenów grzybowych występujących na powierzchni      i wewnątrz ziarniaka oraz występujących w glebie. Warto połączyć klasyczną zaprawę służącą eliminacji ryzyka porażenia przez patogeny odglebowe z nawozami donasiennymi. Dzięki temu nie tylko ochronimy naszą plantację przed chorobami grzybowymi, ale także zapewnimy jej komfortowe warunki wzrostu, a w przypadku ozimin także i optymalne warunki do spoczynku zimowego.

Stosowanie nawozów donasiennych jest wyjątkowo ważne w przypadku słabszych stanowisk o niewielkiej zawartości składników pokarmowych, a także ich nieodpowiednich proporcji. Tego typu nawozy aktywizują rozwój systemu korzeniowego siewek oraz zapewniają zbilansowane odżywienie plantacji już we wczesnych etapach wzrostu. Warto rozważyć wybór takiego preparatu, który oprócz całego spektrum substancji pokarmowych niezbędnych roślinie, wzbogacony został o kompleksy biostymulujące. Stymulują one rozwój korzeni, zwiększają żywotność roślin, a ponadto zwiększają odporność na stresy, przede wszystkim na groźną w tym okresie suszę.

Pamiętajmy, iż wszystkie gatunki roślin narażone na niedobory pierwiastków zareagują     na nie zniżką plonu. Deficyty stają się czynnikiem limitującym produkcję. Oczywiście, jeśli problem jest zidentyfikowany, na przykład przy pomocy analizy tkanki roślinnej lub samej gleby, i dotyczy niedoboru jednego mikro- bądź makroelementu nie ma potrzeby stosowania wieloskładnikowych nawozów donasiennych. W takich wypadkach wystarczy preparat jednoelementowy. Jednak pamiętajmy, iż nie tylko dostępność składników pokarmowych w glebie jest istotna. Ważna jest także i ich przyswajalność. Niska zawartość materii organicznej, nieuregulowany odczyn, sprawiają, iż młode rośliny, mimo pozornej dostępności substancji odżywczych, nie mogą z nich korzystać. Dlatego warto zastosować donasienne nawożenie i zagwarantować siewkom istotne dla danej uprawy pierwiastki odżywcze, które pokryją zapotrzebowanie roślin do momentu prawidłowego rozwinięcia się systemu korzeniowego.

Na rynku dostępnych jest wiele nawozów tego typu. Firmy nasienne sprzedają zaprawione ziarno. Niektórzy producenci wolą samodzielnie przygotować materiał siewny i osobiście dobrać odpowiedni preparat. Uniwersalnym jest Primus B + – zmodyfikowany i wzbogacony zawiesinowy nawóz mineralny zawierający składniki pokarmowe, które po naniesieniu       na nasiona w trakcie przygotowania materiału siewnego, stają się łatwo dostępne            dla tworzącego się systemu korzeniowego w okresie kiełkowania i początkowego rozwoju roślin. Wyróżniają go bardzo korzystne właściwości użytkowe: skład produktu wzbogacony w donasienny kompleks biostymulujący intensyfikujący rozwój korzeni i siewek,                co korzystnie wpływa m.in. na zwiększenie odporności na suszę, zmniejszenie pylenia zaprawionych nasion podczas wsypywania ich do siewnika, intensywniejsze zabarwienie zaprawionych nasion i większą stabilność zawiesiny.

Wielu rolników wciąż jeszcze uważa, że nawożenie donasienne jest zabiegiem kosztownym  i zbędnym. Trudno się zgodzić z takim myśleniem, jeśli weźmie się pod uwagę uzyskiwane korzyści. W praktyce bowiem zaprawianie nasion jest najtańszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem zabezpieczającym plon.

Anna Rogowska

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.