Na giełdach dalsze zniżki

W tym tygodniu odnotowano pogłębienie się tendencji zniżkowych zbóż w kontraktach terminowych na kluczowych unijnych i amerykańskich giełdach. Na paryskim Euronext kukurydza w najbliższym kontrakcie potaniała o 2,7% dochodząc do 136 EUR/tonę, a pszenica – o 5,2% do 150,8 EUR/tonę. Spadki cen widoczne były także na CBoT. Tutaj kukurydza w kontrakcie grudniowym potaniała przez ostatni tydzień o 3,6% do 128,3 USD/tonę, a pszenica o 3% do 174,2 USD/tonę.

Czynników wpływających na zniżki cen zbóż jest obecnie kilka. Po pierwsze utrzymujące się bardzo dobre prognozy zbiorów zwiększające presję podaży. W tym tygodniu Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podwyższyła szacunki światowych zbiorów zbóż – z wcześniejszych 1 976 mln ton do 1 983 mln ton. Przewidywana globalna produkcja pszenicy w sezonie 2014/15 została skorygowana w górę o kolejne 4 mln ton do 717 mln ton, a kukurydzy – o 1 mln ton do 974 mln ton. Pojawiły się też bardzo optymistyczne, oficjalne szacunki tegorocznej produkcji zbóż w Rosji w wysokości aż 100 mln ton. Byłby to najwyższy poziom rosyjskiej produkcji zbożowej od sześciu lat. Rosja ma więc znaczny potencjał eksportowy, a to może oznaczać ostrą konkurencję cenową o kluczowe rynki zbytu.
W USA trwają zbiory kukurydzy i pomimo zapowiadanych opadów deszczu w przyszłym tygodniu perspektywy dla amerykańskiej produkcji tego gatunku są wyjątkowo dobre. Zwiększająca się dostępność kukurydzy z nowych zbiorów będzie wpływać zniżkowo na ceny. Tymczasem mocny dolar w dalszym ciągu będzie działał na niekorzyść amerykańskiego eksportu, zwłaszcza dotyczy to pszenicy, obniżając jej konkurencyjność w stosunku do ofert pozostałych dostawców. Z kolei słaba hrywna i rubel podnoszą konkurencyjność pszenicy w eksporcie z Ukrainy i Rosji

FAMMU/FAPA /AT/