Mucha na czele PSOR

Marcin Mucha objął stanowisko dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Marcin Mucha został wybrany nowym dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Pracę na tym stanowisku rozpoczął już od poniedziałku, 7 września br. Jest on związany z branżą rolniczą od ponad 10 lat. Przez ostatnie 6 lat piastował stanowisko dyrektora biura Związku Producentów Cukru w Polsce. Był również prezesem zarządu w Polskim Związku Przedsiębiorców Handlujących Cukrem oraz członkiem zarządu europejskiego odpowiednika tej organizacji – ASSUC. Poza tym, był on redaktorem naczelnym Gazety Cukrowniczej, najstarszego na świecie czasopisma branżowego ukazującego się pod niezmienionym tytułem. Obecnie dodatkowo pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Federacji Gospodarki Żywnościowej RP.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin skupia się w swoim działaniu na prowadzeniu kampanii edukacyjnej mającej na celu zmianę opinii społeczeństwa na temat roli i efektów stosowania środków ochrony roślin. Chcemy spokojnie i konsekwentnie przedstawiać fakty, które pozwolą zrozumieć potrzebę i korzyści płynące ze stosowania środków ochrony roślin. Podkreślać, że środki ochrony roślin stosowane zgodnie z zaleceniami nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt ani środowiska, a ich wykorzystanie niesie za sobą wiele pożytku nie tylko dla samych rolników, ale również i dla konsumentów – podkreślił Marcin Mucha, nowy dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

PSOR reprezentuje branżę środków ochrony roślin. Jednocześnie jest koordynatorem i właścicielem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR i w imieniu uczestników systemu prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną tegoż Systemu pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Stowarzyszenie realizuje różnorodne zadania i projekty mające na celu kompleksową informację i edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat bezpieczeństwa ich stosowania.

Renata Struzik, źródło: PSOR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności