Minister Sawicki podsumował rok urzędowania

Mija rok pracy ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Z tej okazji szef resortu wsi, zwołał w ubiegły piątek (14.11), konferencję prasową. Minister mówił o tym, że obejmując stanowisko założył sobie trzy cele do zrealizowania: poprawa dochodowości gospodarstwa, uruchomienie PROW 2007 -13 oraz dyskusja na temat przyszłości polityki rolnej w UE po roku 2013. M. Sawicki, uważa, że dwa ostatnie cele zostały zrealizowane. N

W konferencji prasowej wzięli także udział szefowie podległych resortowi agend, czyli ARiMR, ARR i Głównego Inspektoratu Weterynarii. Brakowało tylko przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych.

Minister podsumował mijający właśnie pierwszy rok swojego urzędowania. Zdaniem Sawickiego, Polska wniosła znaczny wkład w dyskusje na temat kształtu WPR po 2013 roku. Dzięki usprawnieniu pracy ARiMR udało się wdrożyć PROW na lata 2007-2013.
– ARiMR uzyskała akredytację na realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym pełną akredytację na 10 działań, i na tej podstawie może bez przeszkód obsługiwać wnioski rolników o przyznanie pomocy, aż do wypłaty środków finansowych”- mówił Sawicki.

Minister stwierdził, że jedyne, co nie udało się w pełni w ciągu tego roku, to poprawa dochodowości gospodarstw rolnych, lecz jak wyjaśnił, wpływ na to miała koniunktura światowa. Zaznaczył, przy tym, że jeżeli chodzi o zwiększenie dochodów rolniczych, Polska odniosła niemały sukces. Dzięki zabiegom resortu rolnictwa wspieranego przez cały rząd, udało się poszerzyć rynki zbytu, tak, że w tej chwili Polska eksportuje produkty rolne do 30 państw spoza UE między innymi Rosji i Ukrainy, a z Chinami i Białorusią trwają zaawansowane rozmowy. Minister przypomniał, że do niedawna nasz kraj prowadził wymianę handlową w zasadzie tylko z państwami UE.

Minister zapowiedział także, że dołoży wszelkich starań, aby odbudować polską spółdzielczość. Powiedział także, że stworzone zostały lepsze warunki do funkcjonowania grup producenckich, polegające między innymi na tym, że członkowie takich grup mogą liczyć na zwrot większej części poniesionych nakładów na inwestycje prowadzone w ramach “Zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Wysiłki podejmowane w tym kierunku przynoszą już pierwsze wyniki, ponieważ w 2008 roku powstało tyle samo grup producentów rolnych, co w całym okresie istnienia wsparcia na to działanie, czyli od 2004 roku.
Minister na listę swoich zasług wpisał także zlikwidowanie świńskiej górki.

Były także zapowiedzi, wprowadzenia mechanizmów chroniących polski rynek mleczarski, polegających na proponowanym przez Polskę, wzroście kwoty mlecznej w skali roku o 2%, a także o zwiększeniu środków na przechowalnictwo produktów mlecznych i innych instrumentach ingerencji w rynek mleczarski.

MS/Wrp.pl