Makarony Europy z dotacją

Agencja Rynku Rolnego zawarła umowę z Polską Izbą Makaronów na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej pt. “”Makarony Europy””. 3-letni program promujący makarony realizowany będzie na rynku ukraińskim do roku 2015.”””

Całkowity budżet programu wynosi 2 999 899,00 euro, z czego 1 499 949,00 euro stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, a dodatkowo 2,1 mln PLN będzie stanowiło dofinansowanie z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Kampania Makarony Europy” jest już 5 kampanią, której realizacja rozpoczęła się w przeciągu ostatnich 6 miesiącach. Łączny budżet wszystkich kampanii wyniesie 16 428 671 euro – najwięcej od 2004 r. Kampanie te przewidują działania promocyjne wobec ważnych grup żywności wytwarzanych w Polsce tj. drobiu, jabłek, soków owocowych i warzywnych czy makaronów.
Istnieje również duża szansa, iż jeszcze w 2012 r. rozpocznie się realizacja kolejnych dwóch kampanii, które są aktualnie przedmiotem oceny Komisji Europejskiej. Kampanie te dotyczą:
•wołowiny wysokiej jakości produkowanej zgodnie z krajowym systemem jakości QMP,
•mleka i produktów mleczarskich
a ich łączny budżet wynosi ponad 4 mln Euro.
Źrodło: ARR