Laur Gospodarności

W pierwszej edycji konkursu Laur Gospodarności” swój udział zgłosiło 201 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województwa wielkopolskiego, a także małopolskiego i podkarpackiego. W konkursie bierze też udział ponad 20 organizacji pozarządowych. Członkowie Kapituły Konkursu ocenią teraz zgłoszone projekty i wyłonią laureatów.”

Wyniki zostaną ogłoszone 5 czerwca, podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Udział w wydarzeniu potwierdził Patron Honorowy konkursu – prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Tak duża liczba zgłoszeń w konkursie to dowód na to, że polskie gminy nie tylko potrafią pozyskiwać i korzystać z zewnętrznych środków finansowych, ale również mogą pochwalić się wieloma sukcesami. Nie zdarza się to często, gdyż w codziennym działaniu samorządy koncentrują się na osiąganiu jak najlepszych wynikówijak najlepszym gospodarowaniu środkami zdobywanymi z wielu źródeł. Takie inicjatywy jak nasza mają wspomagać promocję najlepszych i zachęcać do prezentowania swoich osiągnięć. Cel ten został przez nas osiągnięty” – mówi Marek Zagórski, Członek Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – organizatora “Lauru Gospodarności” oraz członek Kapituły Konkursu.

Nagrody i wyróżnienia dla gmin
W konkursie “Laur Gospodarności” biorą udział gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które w ciągu ostatnich pięciu lat, przy realizacji projektów rozwijających infrastrukturę techniczną lub społeczną, korzystały ze wsparcia środków zewnętrznych, w tym środków Funduszu, środków unijnych bądź bankowych. Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą przedstawiciele Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej, oceni skalę i ciągłość inwestycji na przestrzeni tego okresu oraz bieżącą aktywność gminy. Statuetkami Lauru Gospodarności zostaną nagrodzone samorządy, które najefektywniej wykorzystały powierzone im finanse, w pięciu kategoriach:

  • Rozwój infrastruktury,
  • Rozwój przedsiębiorczości,
  • Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego,
  • Rozwój kapitału społecznego,
  • Harmonijny rozwój.

W każdej z kategorii konkursowych 10 wiodących gmin otrzyma wyróżnienia.

Z okazji obchodzonego w tym roku 20-lecia Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przyznany zostanie Specjalny Laur Gospodarności w dodatkowej kategorii – Zainspirowana Gmina. Otrzyma go samorząd, który w sposób aktywny korzystał ze wsparcia finansowego Fundacji od momentu jej powstania i jednocześnie osiągnął wyróżniający wynik w realizacji projektów współfinansowanych z innych źródeł zewnętrznych w latach 2004-2009.

Laury dla organizacji pozarządowych
Laureat kategorii konkursowej “Inspirujący Projekt Roku”, adresowanej do organizacji pozarządowych współpracujących z władzami gminnymi oraz innymi podmiotami (w tym innymi organizacjami pozarządowymi) działającymi na terenach wiejskich, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 70 tys. zł. Ma ona zostać przeznaczona na poszerzenie zakresu realizacji projektu lub jego kontynuację.

Dodatkową nagrodę, Laur Honorowy, otrzyma organizacja pozarządowa, która szczególnie wyróżniała się swoją działalnością na rzecz lokalnych społeczności wiejskich w ciągu minionych pięciu lat. W tej kategorii organizacje pozarządowe zostaną zgłoszone przez członków Kapituły Konkursu. Ona też określi wysokość nagrody pieniężnej dla zwycięzcy.

Finał konkursu
Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca br., podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Odbędzie się ona na zakończenie obchodów 20. rocznicy działalności Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Patroni Honorowi: Prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji na www.laurgospodarnosci.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności