Kryzys gospodarczy a dochody rolnicze w UE w 2009 r.

Według danych Eurostatu opublikowanych w maju br., realne dochody rolników w UE-27 obniżyły się w 2009 r. średnio o 11,6% wobec 2008 r., głównie ze względu na spadek cen produktów rolniczych. Rok wcześniej dochody rolnicze obniżyły się wobec 2007 r. o 1,8%. W ubiegłym roku dochody rolników spadły w 21 państwach członkowskich UE, w największym stopniu na Węgrzech (-32%), w Luksemburgu (-25%), Irlandii (-24%), Niemczech i Włoszech (-21%) oraz Austrii i Francji (-19%). Polscy rolnicy poradzili sobie z kryzysem znacznie lepiej, ich dochody obniżyły się minimalnie (-0,6%). Wzrost dochodów w 2009 r. zanotowali rolnicy z 6 państw członkowskich, w tym najwyższy na Malcie (+8%) i w Danii (+4%).

Znaczny spadek dochodów rolniczych w 2009 r. wskazuje na dużą wrażliwość sektora rolnego na kryzys gospodarczy oraz na potrzebę kontynuacji finansowania rolnictwa przez I filar WPR.
Podczas dyskusji dotyczących przyszłości WPR pojawiły się natomiast już głosy dotyczące odejścia od modelu finansowania rolnictwa przez I filar (płatności bezpośrednie) na korzyść II filara, który ma dominować w WPR po 2013 r.

Polscy rolnicy przodują w statystykach wzrostu dochodów od 2005 r. Od tego czasu, realne
dochody aktywnego rolnika wzrosły w Polsce o 26%, lepsi okazali się jedynie rolnicy brytyjscy i bułgarscy (+37%). Przeciętnie w UE-27 dochody rolnicze obniżyły się w tym czasie o 0,3%, w tym w starej” UE-15 o 4,6%, natomiast w “nowej” UE-12 wzrosły o 9,9%, głównie dzięki płatnościom bezpośrednim. W ciągu ostatnich 5 lat największe spadki dochodów odczuli rolnicy z Danii (-43%), Luksemburga i Irlandii (-33%).

Na tle innych krajów unijnych Polska wypada również lepiej w statystykach dotyczących
zatrudnienia w rolnictwie. W 2009 r. w naszym kraju było najwięcej, spośród wszystkich państw unijnych, bo 2,2 mln osób zatrudnionych w rolnictwie w pełnym wymiarze. W 2009 r. wobec roku poprzedniego liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 3,7%, natomiast od 2000 r. zatrudnienie w polskim rolnictwie zmalało o 11,3%. To relatywnie niski odsetek w porównaniu z innymi nowymi państwami członkowskimi, w których przeciętnie zatrudnienie zmalało w tym czasie o 31,2%.
Według komisarza ds. rolnictwa – Daciana Ciolo?a, utrzymanie przez Polskę wysokiego poziomu zatrudnienia w rolnictwie to głównie zasługa zachowania małych gospodarstw tzw. rodzinnych, które mają większą zdolność adaptacji w warunkach kryzysu, a ponadto zapewniają zatrudnienie w środowisku wiejskim.

Raport analityków FAMMU/FAPA “Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności