Krajowy Program Restrukturyzacji

Opracowany został Krajowy Program Restrukturyzacji, który związany jest z koniecznością przekształceń wynikających z restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w Polsce – poinformowało biuro prasowe Agencji Rynku Rolnego. Kwota pomocy przysługująca Polsce, przeznaczona na środki na rzecz dywersyfikacji produkcji, wynosi ponad 34 mln EUR, tj. ok. 113,5 mln PLN.

Głównym celem Krajowego Programu Restrukturyzacji jest wsparcie alternatywnych rozwiązań w stosunku do uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru w gminach objętych restrukturyzacją sektora cukrowniczego.

Pomoc będzie można uzyskać na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, w celu zmiany profilu działalności rolniczej na inny niż uprawa buraka cukrowego. O pomoc będą mogli ubiegać się plantatorzy buraków cukrowych, którzy całkowicie lub częściowo utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego. Łącznie na ww. pomoc planowane jest ponad 33,5 mln PLN. Plantator będzie mógł ubiegać się o zwrot 40% kosztów kwalifikowanych zakupu nowej maszyny.

Program przewiduje również pomoc dla przedsiębiorstw produkujących energię z produktów rolnych. O zwrot 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji będą mogły ubiegać się mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionach objętych restrukturyzacją sektora cukrowniczego. Łącznie na ww. pomoc planowane jest ponad 80 mln PLN.

Krajowy Program Restrukturyzacji ułatwi zmianę profilu produkcji rolnej plantatorom buraka cukrowego, podniesie ich konkurencyjność oraz umożliwi dostosowanie się regionów objętych restrukturyzacją do nowych uwarunkowań rynkowych.Informacje dotyczące Krajowego Programu Restrukturyzacji można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem (022) 661-72-72 w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku lub drogą internetową na adres e-mail:tpi.@arr.gov.pl

opr. MS/Wrp.pl
źródło: ARR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności