fbpx
Strona głównaPozostałeKontrole zakładów to nie wymysł Rosji

Kontrole zakładów to nie wymysł Rosji

Do końca roku 2008, aż 70 zakładów mięsnych, zainteresowanych eksportem do Rosji, zostanie poddanych kontorli przez tamtejsze służby fitosanitarne. Możliwość kontroli zakładów eksportujących do danego kraju produkty pochodzenia zwierzęcego przez służby kraju importującego wynika z przepisów międzynarodowych. Takie inspekcje nie są tylko przeprowadzane przez Rosję, ale również inne kraje. Unia Eurpejska również wrunkuje dostęp do swojego rynku porzez przeprowadzanie podobnych kontorli.

Polskie zakłady, chcące eksportować na dany rynek produkty mięsne są poddawane inspekcji nie tylko przez Federację Rosyjską, ale również przez szereg innych krajów jak np. Japonię, Chiny, Koreę Południową i USA. Od wyników takich kontroli uzależnione jest dopuszczenie polskich zakładów do eksportu na rynek danego kraju. W roku ubiegłym np. inspekcje w polskich zakładach były przeprowadzane przez ukraińskie służby weterynaryjne, w wyniku czego do eksportu zostało dopuszczonych 28 zakładów mięsnych.

Takie same kontrole stosuje także UE. Każdy zakład mięsny, który prowadzi działaność na terenie kraju z poza UE, musi otrzywać zezwolenie na eksport. Nie jest więc możliwe odmówienie Rosji prawa wynikającego z przepisów międzynarodowych do inspekcji zakładów, z którego to prawa korzystają inne kraje.

– Przed wprowadzeniem embarga eksport na rynek rosyjski mięsa i produktów mięsnych z Polski mógł się odbywać również wyłącznie z zakładów skontrolowanych wcześniej i dopuszczonych do eksportu przez rosyjskie służby weterynaryjne – przypomina biuro prasowe ministra rolnictwa. Zniesienie embarga nie oznacza odstąpienia Rosji od wymagań stosowanych powszechnie przez wszystkie kraje, wynikających z przepisów prawa międzynarodowego. Należy też podkreślić, że FR przeprowadza kontrole zakładów, celem ich dopuszczenia na rynek rosyjski, również w innych krajach, w tym w krajach członkowskich UE. Ostatnio podobne porozumienia, jak Polska, zostały zawarte z FR przez Niemcy i również podobne porozumienia są zawierane przez inne kraje członkowskie UE.

Na dzień dzisiejszy 9 skontrolowanych zakładów mięsnych otrzymało prawo do eksportu na rynek rosyjski mięsa przetworzonego i gotowych wyrobów mięsnych, 15 zakładów otrzymało prawo do eksportu mięsa surowego. Ponadto 11 stycznia 2008 Główny Lekarz Weterynarii RP przekazał rosyjskim służbom weterynaryjnym listę 70 zakładów mięsnych, zainteresowanych eksportem na rynek rosyjski, które chcą się poddać kontroli w celu otrzymania prawa do eksportu.

Zgodnie z zapisami Memorandum takie kontrole zostaną przeprowadzone w ciągu 2008r., a ze swej strony Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kontaktach ze stroną rosyjską, dążyć będzie, by kontrole te zostały przeprowadzone w możliwie najbliższym terminie, a produkcja z tych zakładów została dopuszczona na rynek rosyjski.

MS
Wrp.pl

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.