Konferencja na temat funduszy unijnych

W dniu 5 marca 2008r. w hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się konferencja pt.: .Fundusze Unijne dla przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa rolnego oraz handlu hurtowego produktami rolnymi. Lata 2007-2013″. Jej organizatorami są Bank BGŻ oraz PNO Consultants.”

Polska będzie największym beneficjentem funduszy UE na lata 2007-2013 – trafi do nas ponad 20 proc. łącznej puli funduszy przeznaczonych dla całej Unii Europejskiej. Ponad 1 mld EUR przeznaczony będzie na inwestycje w zakresie przetwórstwa rolnego oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się:
– jak uzyskać wsparcie z funduszy unijnych i krajowych na projekty związane z przetwórstwem rolnym oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych
– jakie inwestycje branży rolno-spożywczej będą dofinansowane w latach2008-2013 oraz jakie kryteria należy spełniać, aby wniosek miał maksymalne szansę otrzymania dotacji.

Prelegentami będą przedstawiciele najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję funduszy UE na lata 2008-2013, w tym:
– Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
“- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W trakcie konferencji przedstawione zostaną m.in. kryteria dostępu do pomocy publicznej na inwestycje związane z przetwórstwem rolnym oraz wprowadzaniem produktów rolnych do obrotu, zasady ubiegania się o wsparcie oraz kluczowe czynniki sukcesu w procedurze ubiegania się o fundusze unijne.

Specjaliści PNO Consultants, największej europejskiej firmy doradztwa grantowego, odpowiedzą na pytanie: Jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie?Konferencja adresowana jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu, w szczególności do: prezesów, członków zarządu, dyrektorów i specjalistów ds. finansowo-ekonomicznych, ds. controllingu, ds. strategii i rozwoju, ds. inwestycji, ds. Unii Europejskiej oraz specjalistów odpowiedzialnych za pozyskiwaniefunduszy unijnych.
Udział w konferencji jest bezpłatny!
Więcej informacji: www.konferencje.pno.com.pl lub kontakt z Katarzyną Kostka, e-mail: rejestracja@pno.com.pl
tel.: (+12) 424 96 94.

Opr. MS
Wrp.pl

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj