Kary za brak biokomponentów

W grupie dwudziestu ośmiu podmiotów zobowiązanych do realizacji w 2008 r. Narodowego Celu Wskaźnikowego znalazły się 3 podmioty, które nie osiągnęły wymaganego poziomu Narodowego Celu Wskaźnikowego. Wobec wszystkich tych podmiotów Prezes URE wszczął postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z niezapewnieniem minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych na potrzeby własne. We wrześniu nałożeniem kary zakończyło się pierwsze z postępowań. Pozostałe postępowania powinny zakończyć się do końca roku.

Od 1 stycznia 2008 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na: wytwarzaniu, imporcie lub nabyciu wewnątrzwspólnotowym paliw lub biopaliw ciekłych, a którzy je sprzedają lub zbywają w innej formie na terytorium Polski, albo zużywają na potrzeby własne – są obowiązani zapewnić w danym roku co najmniej minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych.
W 2008 roku do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego zobowiązanych było 28 podmiotów. Narodowy Cel Wskaźnikowy na rok 2008, ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 czerwca 2007 r., wynosił 3,45%, natomiast zrealizowany udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych na potrzeby własne wyniósł 3,62%.
Ogółem, w wyniku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2008 roku, podmioty zobowiązane sprzedały, zbyły w innej formie lub zużyły na potrzeby własne według wartości wagowych 10 059,9 tys. ton czystego oleju napędowego i 472,9 tys. ton estru metylowego oraz 4 073,8 tys. ton czystych benzyn silnikowych i 184,6 tys. ton bioetanolu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności