Import produktów rolnych z Japonii znowu możliwy

Zrewidowano ograniczenia w imporcie produktów rolnych z Japonii wprowadzone po wybuchu w elektrowni atomowej Fukushima w 2011 r.

W odniesieniu do prefektury Fukushima zostały one utrzymane. W rejonie Tokio i Kanagawa zniesiono je, a w Gunma, Baraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Iweta i Chiba – częściowo zniesiono. Nowe zasady weszły w życie 1 kwietnia i zostaną utrzymane do marca 2015 r.
(Źródło: AgE)