Grupa Ursus notuje rekordowe przychody

URSUS S.A., największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych, z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa, wykazał rekordowy wzrost przychodów i solidne zyski w 2014 r. W planach ma dalsze wzrosty w związku z rozwojem oferty, inwestycją w zakład produkcyjny w Lublinie, a także perspektywą realizacji kolejnej transzy umowy sprzedaży ciągników do Etiopii.

Wyniki za 2014 rok są zgodne z naszymi założeniami: pokazaliśmy rekordowe przychody na poziomie 224,1 milionów złotych i ponad 21 milionów złotych EBIT, co pozwoliło wypracować 15 milionów złotych zysku netto. Osiągnięte wyniki potwierdzają słuszność koncepcji odbudowy polskiej marki Ursus i jej potencjał krajowy oraz zagraniczny – komentuje Karol Zarajczyk, Prezes Ursus S.A.  

Rekordowe przychody spółki
W 2014 r. Ursus S.A. osiągnął rekordowy wzrost przychodów, o 51,5 % rok do roku (rdr), do poziomu 224,1 mln zł. Jest to pochodna zwiększenia sprzedaży zagranicznej o 142,9 % rdr, między innymi w związku z realizacją kontraktu w Etiopii (122,2 mln zł). Sprzedaż krajowa w omawianym okresie wyniosła 102 mln zł, tj. wzrost o 4,3 % rdr, to efekt braku środków na dofinansowanie zakupu maszyn dla rolnictwa z programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). W 2014 r. spółka wykorzystała moce produkcyjne zakładów na realizację kontraktu etiopskiego, co wpłynęło na ograniczony potencjał wytwórczy przeznaczony na rynek krajowy.   

Rozwój produktów i nowe rynki zbytu
W latach 2013-2014 spółka  wprowadziła do oferty 9 produktów, w tym 7 nowych modeli ciągników o mocy 50 – 180 KM. Są to najpopularniejsze ciągniki dla małych i średnich gospodarstw oraz na potrzeby branży leśnej, budowlanej i komunalnej. Firma planuje dalsze wzrosty sprzedaży, w związku z rozwojem oferty, inwestycją w zakład produkcyjny w Lublinie, a także perspektywą realizacji kolejnej transzy umowy sprzedaży ciągników do Etiopii. W  2013 r. Ursus S.A. zawarł umowę z etiopską spółką Metec na dostawę, w dwóch fazach łącznie 3 tysięcy ciągników, wyposażenie   centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych. W ubiegłym roku firma  zrealizowała w pełni cztery transze pierwszej fazy umowy. Obecnie Ursus jest  w  trakcie realizacji kolejnej, piątej transzy pierwszej fazy umowy. Łączna wartość  umowy, ustalona na dzień jej zawarcia, wynosi 90 mln dolarów

Kontrakt dla firmy Metec to kluczowy projekt dla marki Ursus. W ramach realizacji projektu etiopskiego spółka rozwinęła również ofertę produktów, wzbogacając ją o ciągniki dostosowane do oczekiwań klientów w Polsce i na rynkach UE  –  dodaje Prezes Zarajczyk.
W 2014 r. spółka koncentrowała się także na dalszym rozwoju sprzedaży zagranicznej w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia, Holandia, Słowenia, Chorwacja oraz na rynkach skandynawskich i wschodnich. Efekty rozwoju sprzedaży zagranicznej widoczne są również na rynkach pozaeuropejskich.

2014 rok podsumowuje 3-letni okres inwestycji w rozwój marki Ursus. W tym czasie z sukcesem wprowadziliśmy do oferty 9 nowych produktów, w tym 7 modeli ciągników w najpopularniejszym segmencie o mocy 50 -180 koni mechanicznych, rozwinęliśmy zaplecze produkcyjne i badawczo – rozwojowe. Sukcesywnie odbudowujemy pozycję  marki Ursus w kraju oraz zajmujemy kolejne przyczółki w ekspansji zagranicznej – wskazuje Prezes Zarajczyk

Perspektywy rozwoju w 2015 roku
W ubiegłym roku spółka przeznaczyła ok. 17 mln zł na rozwój oferty i rozbudowę zaplecza produkcyjnego. W bieżącym roku Ursus planuje przeznaczyć kolejne 24 mln zł na inwestycje.

Rozwój zakładów produkcyjnych i Ursus R&D w Lublinie                                              
W 2013 r. Ursus podpisał umowę z PARP w kwocie ok. 8 mln zł na dofinansowanie  projektu budowy nowoczesnego laboratorium R&D, którego celem jest zwiększenie  innowacyjności procesów produkcyjnych i wzrost konkurencyjności oferty spółki.  Całkowity koszt projektu to ok. 23,6 mln zł, do realizacji w terminie do końca pierwszego półrocza 2015 r.
Ośrodek badawczo – rozwojowy Ursus R&D rozpoczął działalność w 2010 r. i współpracuje z inżynierami Politechniki Lubelskiej i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jednym z pierwszych, realizowanych obecnie projektów Ursus R&D jest budowa miejskiego autobusu elektrycznego dla Lublina. Projekt jest prowadzony w konsorcjum z MPK w Lublinie oraz Politechniką Lubelską.

W planach jest także inwestycja w wyposażenie zakładu produkcyjnego w Lublinie. W 2014 r. spółka przeznaczyła 5,6 mln zł na modernizację hali produkcyjnej, która w  bieżącym roku zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt badawczo – rozwojowy. Inwestycja w latach 2014 – 2015 pochłonie ok. 16 mln zł.

Rozbudowa zaplecza produkcyjnego i R&D to jeden z naszych priorytetów strategicznych. Chcemy wykorzystać siłę marki oraz potencjał polskich inżynierów i  konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo – produkcyjnego, aby przywrócić tradycję polskiej motoryzacji sięgającą czasów przedwojennych – podkreśla Karol Zarajczyk,

Kontrakty w realizacji                                                                                             
Zgodnie z umową, w bieżącym roku spółka zakłada rozpoczęcie realizacji drugiej fazy kontraktu na dostawę ciągników do Etiopii (1,5 tys. sztuk) o wartości ok. 45 mln dolarów amerykańskich.   
W 2014 r. spółka zawarła umowę  licencyjną z firmą FarmAll Technology. Umowa,  na wykorzystanie marki Ursus w sprzedaży ciągników na terenie Pakistanu oraz wsparcie techniczne, daje Grupie dostęp do nowych, atrakcyjnych rynków w regionie oraz potencjał przychodowy w 2015 i w kolejnych latach.

Potencjał nowych projektów
W 2015 r. zarząd zakłada dalszy, dynamiczny rozwój spółki, poprzez rozwijanie  oferty produktowej. Dodatkową dźwignią sprzedażową jest system dofinansowania zakupu sprzętu rolniczego ze środków unijnych: budżet w programie PROW na lata 2014 – 2020, zatwierdzony w grudniu 2014 r. przez KE, ma wynieść 13,5 mld euro. Z tego 4,9 mld euro wyniesie wkład krajowy.

W bieżącym roku Grupa Ursus planuje dalszą ekspansję w kraju, w związku z poszerzeniem oferty ciągników i dostosowaniem jej do oczekiwań polskich odbiorców. Producent dysponuje obecnie pełną ofertą ciągników w grupach asortymentowych o najwyższym wskaźniku sprzedaży. Są to głównie ciągniki o średniej mocy, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów w Polsce. W ramach ekspansji zagranicznej spółka planuje w bieżącym roku rozwinąć sprzedaż w krajach unijnych, w Europie Wschodniej, krajach bałkańskich i afrykańskich.  

Klaudiusz Madeja
źródło: Ursus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności