GMO do kontroli

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła planową kontrolę prawidłowości wprowadzania do obrotu artykułów rolno- spożywczych potencjalnie zawierających produkty GMO w II kwartale 2009 roku. To pierwsza odrębna kontrola przeprowadzoną przez Inspekcję od 2007 roku. Kontrolę przeprowadzono w 69 podmiotach gospodarczych, głównie w zakładach mięsnych, piekarniczych, zakładach przetwórstwa kukurydzy oraz przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Sprawa znakowania żywności GMO jest od kilku lat niezwykle ważną kwestią dla świadomych konsumentów dokonujących wyboru na etapie zakupu towarów znajdujących się w obrocie. Dyskusja dotycząca żywności modyfikowanej genetycznie na forum publicznym trwa. Świadomość wśród konsumentów na temat tego rodzaju żywności wciąż wzrasta. Konieczna jest, zatem rzetelna informacja znajdująca się na opakowaniu żywności, aby konsument miał możliwość dokonania świadomego wyboru. Żywność, która zawiera organizmy genetycznie zmodyfikowane powyżej 0,9% musi być oznakowana.

Podczas kontroli pobrane zostały próbki żywności, które potencjalnie mogły zawierać modyfikacje genetyczne. Nie stwierdzono zawartości powyżej 0,9%, a więc nie istniał obowiązek oznakowania tych produktów określeniem, że dany produkt zawiera GMO. Jak podkreśla IJHARS, badania wykazały w 10,5% partii soi i jej pochodnych, zawartość modyfikacji genetycznej RR na poziomie, poniżej 0,9%, ale powyżej 0,1%.

Większość objętych kontrolą podmiotów mogła wykazać się dokumentami, które zawierały informacje, że wprowadzane do obrotu produkty są wolne od GMO. Dowodzi to, że wciąż wzrasta świadomość wśród operatorów żywności w zakresie wymogów dotyczących znakowania artykułów zawierających produkty GMO.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności