FMC Corporation przejmuje ochronę upraw DuPont

Firmy DuPont i Dow łączą się, aby zaraz potem podzielić na trzy niezależne spółki, w tym jedną zajmującą się i mającą w swoim portfolio tylko produkty związane z rolnictwem. Tymczasem w piątek, 31 marca FMC Corporation ogłosił przejęcie znacznej części działalności DuPont związanej z ochroną upraw ze względu na konieczność zbycia działalności zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie fuzji firmy z Dow Chemical Company.

Ponadto, firma DuPont przejmie działalność FMC w zakresie zdrowia i odżywiania oraz otrzyma 1,2 miliarda dolarów w gotówce. Firma FMC przejmie globalny portfel środków zwalczających owady żujące DuPont, globalną działalność w zakresie herbicydów zbóż szerokolistnych oraz znaczną część zdolności badań i rozwojów DuPont w zakresie ochrony upraw. Zgodnie z przewidywaniami firmy FMC w 2017 roku przejęta działalność przyniesie około 1,5 miliarda dolarów przychodu i 475 milionów dolarów EBITDA.

Dzięki powyższej transakcji, firma FMC Agricultural Solutions stanie się piątą największą spółką zajmującą się chemiczną ochroną upraw na świecie pod względem przychodu z rocznym szacowanym przychodem na 3,8 miliarda dolarów.

Jest to ważny krok dla FMC, a zwłaszcza dla naszego oddziału rozwiązań rolniczych – skomentował Pierre Brondeau, prezes, główny dyrektor wykonawczy i przewodniczący w firmie FMC. – Połączenie wiodących na rynku produktów ochrony upraw DuPont oraz światowej klasy zdolności badań i rozwoju sprawi, że nasza działalność rozwiązań rolniczych wkroczy do pierwszej klasy firm technologii rolniczych – dodał prezes.

Jednocześnie, firma DuPont przejmie część działalności FMC w zakresie zdrowia i odżywiania.

Nabyta część działalności DuPont związana z ochroną upraw obejmuje wiodący w branży portfel selektywnych środków owadobójczych, włączywszy Rynaxypyr®, Cyazypyr® i Indoxacarb. Dwa pierwsze produkty są w pełni objęte ochroną patentową w zakresie składników czynnych, a firma FMC przewiduje, że w 2017 produkty te przyniosą ponad 1 miliard dolarów przychodu. Selektywne środki owadobójcze uzupełniają obecne portfolio środków owadobójczych o szerokim spektrum firmy FMC.

W przejętym portfelu znajdują się także herbicydy zbóż szerokolistnych firmy DuPont, w których skład wchodzi dziewięć aktywnych składników oraz produkty z wieloma preparatami. W portfelu znajdują się uznane i rozpoznawalne marki, a także prawnie zastrzeżona technologia PrecisionPac® firmy DuPont. Produkty te wiążą się ze znaczną dywersyfikacją produktów ochrony upraw FMC w zakresie herbicydów, a także zwiększają równowagę między produktami przed wschodem i po wschodzie w portfolio firmy FMC.

Firma FMC dokona nabycia globalnej sieci produkcyjnej w celu pełnej obsługi produktów, włączywszy zakup czterech zakładów produkcyjnych składników aktywnych oraz 10 regionalnych zakładów produkcji preparatów.

Nabycie wiąże się z przejęciem światowej klasy infrastruktury opracowywania i rozwoju nowych produktów firmy DuPont, włączywszy siedzibę główną badań nad produktami ochrony upraw w Delaware, 14 regionalnych laboratoriów rozwoju oraz powiązanych umiejętności związanych z przestrzeganiem wymogów. Infrastruktura obejmuje także lejek 15 syntetycznych aktywnych składników obecnie w opracowaniu, w tym środki owadobójcze, herbicydy i fungicydy, a także wyczerpującą bibliotekę 1,8 miliona związków syntetycznych. W ramach transakcji większość pracowników DuPont w dziale badań nad ochroną upraw przejdzie do firmy FMC.

Transakcja jest uwarunkowana realizacją fuzji firm Dow i DuPont, a także zwyczajowymi wymaganiami transakcyjnymi i zatwierdzeniami urzędów regulacyjnych. Do zamknięcia transakcji ma dojść w czwartym kwartale roku 2017.

Od ponad stulecia firma FMC Corporation działa na globalnych rynkach rolnictwa, przemysłu i konsumpcji. Firma FMC zatrudnia około 6 000 pracowników na całym świecie i prowadzi działalność w trzech segmentach: FMC Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition i FMC Lithium.

źródło: FMC Corporation