Eksport i import cukru w dół

Pierwszy kwartał na rynku cukru nie był zadowalający, biorąc pod uwagę ceny tego produktu. Jego eksport i import w Polsce spadł, przy czym saldo obrotów w handlu zagranicznym było dodatnie i znacznie się poprawiło.

W pierwszym kwartale 2015 roku eksport polskiego cukru obniżył się w relacji rocznej, przy czym spadł jednocześnie jego przywóz. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie i znacznie się poprawiło. Eksport zmniejszył się znacznie dynamiczniej wartościowo niż ilościowo, podobnie było w przypadku spadku importu. Powód? Spadek cen tego produktu.  

W pierwszym kwartale 2015 roku eksport cukru z Polski wyniósł 118,1 tys. ton, a jego wartość 51,1 mln euro. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 5 i 17%. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 63% wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 467 €/t (-24% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku), czyli po ~1,96 zł/kg. Do krajów trzecich sprzedawaliśmy cukier o 13% drożej, nizw ubiegłym roku, czyli średnio po 373 €/t ( ~1,56 zł/kg). Głównymi odbiorcami wśród krajów unijnych były Niemcy, Węgry i Litwa oraz Łotwa, a z krajów pozaunijnych Izrael, Arabia Saudyjska, Rosja i Kazachstan.

W pierwszym kwartale 2015 roku import cukru do Polski spadł o 80% do 14,9 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 82% do 7,9 mln €. Cukier sprowadzano po średnio 530 €/t (-11% r/r, bez rozróżnienia na cukier biały i surowy), czyli po około 2,22 zł/kg. Głównym dostawcą cukru do Polski były kraje unijne, skąd zakupiono 88% sprowadzonego cukru. Pozostała część pochodziła od partnerów z krajów trzecich. Z krajów trzecich cukier importowano po średnio 647 €/t (+13% r/r), czyli po około 2,71 zł/kg, a od unijnych partnerów po 519 €/t (-20% r/r, ~2,18 zł/kg). Najwięcej cukru sprowadzono z Niemiec, Francji, Danii i Łotwy. Wysokie ceny importu z krajów trzecich sugerują zakup wysokojakościowego cukru białego z certyfikatem typu bio/organic.

W pierwszym kwartale 2015 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem dynamicznie wzrosło o 162% do 43,2 mln € i o 113% do 103,2 tys. ton. Większe saldo to przede wszystkim skutek załamania importu przy dość niedużym ograniczeniu wywozu.

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA