Dodatki paszowe w żywieniu drobiu

Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE kolejne pozwolenia na stosowania preparatów enzymatycznych jako dodatków paszowych w żywieniu drobiu.

W dniu 14 i 17 listopada 2009 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenia Komisji WE nr 1091/2009 oraz 1096/2009 dotyczące zezwoleń na stosowanie preparatów enzymatycznych endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy jako dodatków paszowych polepszających strawność dla kurcząt rzeźnych i kaczek. Posiadaczem zezwoleń są firmy Aveve NV oraz BASF SE.

Zezwolenia zostały wydane na 10 lat. Rozporządzenia wchodzą w życie 20 dnia po ich
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.