Dla pięknej Polski i doznań estetycznych przyszłych pokoleń

Ustawa krajobrazowa, podpisana jeszcze w maju przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego zacznie obowiązywać już od 11 września.

Dzięki wprowadzanym przepisom, samorządy będą miały ułatwioną sytuację w utrzymaniu ładu i porządku na swoim terenie. Tyczy się to, m.in. obecności reklam w „krajobrazie”, czyli przestrzeni publicznej.

Za ww. reklamy, które będą ustawiane nielegalnie zostaną wprowadzone kary w wysokości czterdziestokrotności opłat reklamowych ustalonych przez daną gminę. Dodatkowo, samorząd będzie mógł samodzielnie uchwalić lokalny kodeks reklamowy, czyli również zasady, gdzie, jak i jakie nośniki reklam będą umiejscowione.
Wg ustawy, samorząd wojewódzki będzie miał obowiązek sporządzenia audytu krajobrazowego. Będą w nim zawarte m.in. obszary krajobrazów priorytetowych, dla których sejmik ma mieć możliwość ustalania norm dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnego stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury.

Renata Struzik, źródło: PAP