Copa – Cogeca w sprawie pasz

W dniu 4 lutego br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Copa-Cogeca Pasze”. Ze strony polskich organizacji członkowskich udział w spotkaniu wziął przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wśród najważniejszych punktów obrad znalazły się wnioski z ostatniego posiedzenia grupy ds. koordynacji łańcucha dostaw pasz, który działa przy Komisji Europejskiej. Rozmawiano także na temat ponownego umożliwienia stosowania przetworzonych białek zwierzęcych (mączek mięso-kostnych) w żywieniu zwierząt, którego domaga się Copa – Cogeca.”

Na wstępie posiedzenia zaproszony do udziału przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Konsumentów (DG Sanco) KE zaprezentował najistotniejsze zmiany prawne, jakie obowiązywać będą w Unii Europejskiej od 1 września br., tj. od daty wejścia w życie nowego rozporządzenia (nr 767/2009) regulującego wprowadzanie pasz na rynek oraz ich stosowanie. Najpilniejsze kwestie związane są obecnie z koniecznością aktualizacji katalogu surowców paszowych, a także rewizję listy dodatków paszowych. Zdaniem reprezentanta KE niedopuszczalna w niedalekiej przyszłości powinna być sytuacja, w której jeden półprodukt paszowy znajduje się jednocześnie na liście surowców, jak i dodatków paszowych. W tym celu potrzebna jest szczegółowa analiza wpływu obecnych w katalogu substancji i aktualnego ich zakresu stosowania. Ponadto, rozważono propozycję, jaką do Sekretariatu Copa-Cogeca złożyła organizacja zrzeszająca browary w związku z koniecznością oznaczania zawartości wody w paszach powyżej 14%. Zgodnie z przedstawionym wnioskiem odstępstwo od tej zasady mogłoby być stosowane w przypadku pasz pochodzących z przemysłu browarnianego przy jednoczesnej ich kategoryzacji na podstawie wartości granicznych wilgotności (np. do 70 lub 85% zawartości wody). Opinie uczestników posiedzenia były w tym temacie podzielone, ale ostatecznie przeważyły głosy o nawiązaniu współpracy z browarami w celu wypracowania wspólnego stanowiska przed KE.
Kolejnym tematem spotkania była rewizja dyrektywy 90/167/KE dotyczącej stosowania pasz leczniczych, tj. pasz konwencjonalnych wzbogaconych środkami farmaceutycznymi. Inicjatywa KE dotycząca aktualizacji obowiązujących w tym zakresie przepisów, wynika zdaniem jej reprezentanta, m.in. z dużych różnić występujących w poszczególnych krajach członkowskich w stosowaniu pasz leczniczych. Rozpoczęcie oficjalnych konsultacji z państwami UE i zainteresowanymi organizacjami zaplanowane zostało na kwiecień br.
Dyskutowano także nad projektem stanowiska Komitetów Copa-Cogeca w sprawie ponownego umożliwienia stosowania przetworzonych białek zwierzęcych w paszach dla zwierząt nie przeżuwających, a także z wyłączeniem zjawiska kanibalizmu. Wniosek w tej sprawie został zbudowany na podstawie pozytywnej opinii EFSA – Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, jaka wydana została w 2008 roku. Zgodnie z tym dokumentem nie ma obecnie przeciwwskazań zdrowotnych w ponownym wprowadzeniu mączek mięso-kostnych m.in. dla drobiu i trzody chlewnej, jednakże z uwagi na ówczesną przyczynę wprowadzenia zakazu (masowe przypadki BSE i TSE) z nowego przyzwolenia wyłączone zostały przeżuwacze. W związku z wcześniejszym przejęciem projektu stanowiska podczas posiedzenia Komitetu Koordynacji Politycznej (POCC) Copa, dokument zostanie poddany głosowaniu podczas najbliższego posiedzenia Prezydium organizacji.
Spotkanie było również okazją do przedstawienia aktualnego stanu prac, podjętych wspólnie z FEFAC – organizacją reprezentującą przemysł paszowy, w zakresie opracowania wspólnotowego kodeksu dobrych praktyk w etykietowaniu pasz ustanowiony nowym rozporządzeniem Nr 767/2009. Obecni z tej okazji na posiedzeniu przedstawiciele FEFAC zaprezentowali projekt dokumentu oraz najbliższe wyzwania stojące przed ukończeniem prac m.in. konfrontację z legislacją krajową państw UE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności