Branża mięsna w walce z ASF

4 grudnia 2019 powstało w Warszawie Branżowe Porozumienie ds. Zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Porozumienie zrzesza organizacje skupione wokół produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej. Sygnatariuszami aktu założycielskiego byli przedstawiciele: Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej (KZP-PTCH), Związku Polskie Mięso, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.

Celem Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF jest wspieranie działań administracji państwowej w poprawie skuteczności walki z chorobą ASF oraz ograniczanie skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby.

Jak podkreślają sygnatariusze Porozumienia, po objęciu terenu Wielkopolski strefą z ograniczeniami (czerwoną) ze względu na przypadki ASF u dzików, przewiduje się pojawienie daleko idących zakłóceń na rynku mięsa wieprzowego. Wystąpią trudności w przemieszczaniu zwierząt zarówno do uboju jak i hodowli oraz do dalszej produkcji nie tylko lokalnie, ale w całym kraju. Ograniczenia będą również dotyczyć eksportu wieprzowiny.

– W ramach spotkań roboczych Porozumienia, które odbywać się będą raz w miesiącu, oprócz organizacji branżowych stałe zaproszenia na posiedzenia otrzymali przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, pełnomocnik rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF, przedstawiciele sejmowej i senackiej komisji rolnictwa oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Do współpracy zaproszono także autorytety ze świata nauki, przedstawicieli Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego. Pierwsze robocze spotkanie w ramach porozumienia odbędzie się jeszcze przez Świętami Bożego Narodzenia – informuje Aleksander Dargiewicz, prezes zarządu Krajowego związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej

Deklaracja w sprawie utworzenia branżowego Porozumienia ds. zwalczania ASF
Warszawa dnia, 4 grudnia 2019 roku.

  1. My, sygnatariusze niniejszego dokumentu zawieramy porozumienie głównych organizacji branżowych związanych z sektorem produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej oraz produkcji pasz, w celu poprawy skuteczności walki z chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz ograniczania skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby.
  2. Objęcie przez ASF pięciu województw na wschodzie kraju oraz pojawienie się choroby w województwie lubuskim i dolnośląskim spowodowało konieczność wspólnego działania organizacji branżowych poprzez powołanie Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF.
  3. Porozumienie ma charakter otwarty. Może przystąpić do niego każda organizacja branżowa, a głównym warunkiem jest uznanie celu jakim jest poprawa skuteczności zwalczania ASF oraz ograniczanie skutków choroby dla podmiotów branżowych.
  4. Deklarujemy, że będziemy działać autonomicznie, tworząc własne niezależne struktury robocze, kierując się ustalonymi przez siebie kryteriami i zasadami. Do realizacji celów wspólnie zgromadzimy niezbędne środki.
  5. W swoich działaniach zakładamy daleko idącą współpracę z administracją państwową i samorządową, środowiskiem naukowym, mediami oraz innymi podmiotami, którym bliski jest deklarowany cel skutecznej walki z wirusem i ochrony branży przed skutkami rozprzestrzeniania się choroby.

Źródło: KZP–PTCH

Opracował: Krzesimir Drozd