Będzie eksport wieprzowiny z Unii do Rosji?

Polskie organizacje rolnicze są przeciwne rozmowom bilateralnym pomiędzy Rosją, a poszczególnymi krajami UE ws. sprzedaży/eksportu wieprzowiny na teren Federacji.

12 stycznia 2016 r. w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie polskich organizacji rolniczych będących członkami Komitetów Copa-Cogeca na temat ewentualnej możliwości otwarcia rozmów bilateralnych pomiędzy Federacją Rosyjską a poszczególnymi krajami UE co do sprzedaży/eksportu wieprzowiny do Rosji.

Podczas spotkania polskie organizacje opowiedziały się za zdecydowanym sprzeciwem wobec tego porozumienia. 21 grudnia 2015 r. Rządy Państw UE w procedurze pisemnej zatwierdziły decyzję o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji i będą one obowiązywały o pół roku dłużej – do końca lipca br. Decyzja o przedłużeniu restrykcji gospodarczych została podjęta jednomyślnie – żaden z krajów członkowskich UE nie wyraził sprzeciwu. Dlatego też, jakiekolwiek negocjacje w tym zakresie są niedopuszczalne.

Ponadto uczestnicy spotkania odbyli dyskusję na temat pogarszającej się sytuacji unijnego sektora wieprzowiny. Ze względu na specyfikę rynku wieprzowiny, w którego system wpisane jest nieuniknione opóźnienie w dostosowaniu sektora hodowlanego do spadku popytu na tusze wieprzowe, unijna produkcja świń wzrosła, podczas gdy dobrze do tej pory funkcjonujący wywóz poważnie się zmniejszył na skutek utraty Rosji jako rynku eksportowego. Jak słusznie zauważa Komisja Europejska, rynek funkcjonuje obecnie pod ciągłą presją cenową, która utrzymuje się stale, zamiast, jak zazwyczaj, występować cyklicznie. Od połowy sierpnia 2015 r. średnie ceny rynkowe notowane w Unii utrzymują się poniżej progu referencyjnego określonego w stosownym rozporządzeniu i mają znaczący negatywny wpływ na marże w sektorze wieprzowiny. Na terenie Polski spadek cen jest bardziej drastyczny.

Pomimo instrumentów, które do tej pory zastosowała KE, sytuacja na rynku nadal jest trudna i w dalszym ciągu zagraża stabilności finansowej wielu gospodarstw. Dlatego też, polskie organizacje postanowiły zwrócić się z wnioskiem do Copa-Cogeca o wystąpienie do Komisji o wyasygnowanie dodatkowej puli pomocy UE – poza środkami WPR, która pozwoliłaby na podjęcie dalszych kroków w celu przywrócenia równowagi rynkowej i spowodowania wzrostu cen żywca.

W spotkaniu w Biurze KRIR udział wziął także minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, a także sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki.

Renata Struzik, źródło: KRIR