Bayer: Rolnicy chętnie się uczą i są otwarci na zmiany

Polacy są otwarci na zmiany, chętnie je przyjmują i doceniają wartość nauki, a edukacja przynosi im dużą satysfakcję i ułatwia życie. Szczególnie takie poglądy deklarują rolnicy. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Bayer.

14. września w Warszawie firma Bayer zaprezentowała wyniki przeprowadzanego przez nią badania opinii społecznej Barometr Bayer. Dotyczyło ono stosunku Polaków do zmian w ich życiu, wprowadzania nowych nawyków oraz roli nauki w ich życiu. Wśród badanych grup, rolnicy byli tymi, którzy najczęściej wprowadzają i lubią zmiany w swoim życiu i najczęściej doceniają rolę nauki.

Świat się zmienia, a wraz z nim nasze życie – tak w kilku słowach można podsumować aktualną sytuację i badania przeprowadzane przez Bayer. Podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie firmy, podkreślono wagę tych zmian, ale też nasze podejście do nich w codziennym życiu. Jak podkreślali zebrani na miejscu eksperci, każdy medal ma dwie strony. Rozwój technologii i dostęp np. d smartfonów zmniejsza dystans – dziś możemy się komunikować z innymi osobami, które mogą być „na drugim końcu świata”, mamy stały dostęp do internetu, nawigacji, aparatu fotograficznego, kamery – wszystko w jednym urządzeniu. Z drugiej strony, ma to też swoje wady. Zamykamy się na bezpośredni kontakt z innymi, nie rozmawiamy – komunikujemy się i spotykamy w świecie wirtualnym, skupiając na ww. smartfonach.

Dr Izabella Januszewska, socjolog podkreśliła, że Polacy są otwarci na zmiany, a pojęcie to kojarzy się dobrze aż 92% badanych. – Jesteśmy otwarci, aktywni i innowacyjni. Chcemy się uczyć, nie traktujemy tego jako przymus. Zdecydowana większość respondentów woli wykonywać wiele czynności innowacyjnie – tłumaczyła dr Januszewska. – Główny wniosek z tego taki, ze nie jesteśmy konserwatywni – podkreśliła.

– Edukacja jest kluczowa. Chodzi o to, aby zaadaptować się do następujących zmian. Nawet, jeśli mamy 40-50 lat, to nie możemy się zamknąć i poprzestać na tym, co znamy i umiemy. Musimy się dostosować i wciąż rozwijać, uczyć – tłumaczył Christophe Dumont, prezes Bayer Sp.z o.o.
Wszyscy obecni na konferencji zgodnie przyznawali, że jeszcze kilka lat temu zmiany powodowały u nas dystans, wycofanie. Teraz jest to szansa, możliwość – każdy oczekuje zmian i innowacji. Z przeprowadzonych badań wynika również, ze Polacy wprowadzają coraz więcej zmian w swoje życie. Przede wszystkim, dotyczą one:

  • działań prozdrowotnych – 75,4%
  • nauki obsługi nowych urządzeń i aplikacji – 69%
  • wzorców zachowań i przyzwyczajeń – 66,5%
  • rozwoju intelektualnego i zawodowego – 62,6%
  • zachowań proekologicznych- 60,5%

Rolnicy, podobnie jak pozostali respondenci, prezentują pozytywne nastawienie emocjonalne do zmian: nieco częściej deklarują zamiłowanie do nowości (68% rolników względem 62% ogółu respondentów), doceniają odmienne poglądy (67 wobec 59%), lubią zmiany w życiu (53 do 46%).
Oczywiście, zawsze jest pewna dysproporcja pomiędzy tym, co deklarujemy, a co robimy. Średnio ¼ badanych raczej mówi o powyższych zmianach, a ich nie dokonuje. Jednak wart uwagi jest fakt, że wiedzą oni o potrzebie wprowadzenia tych zmian w swoje życie.
– Mądrość zyskuje się przez edukację – podkreślił z kolei prof. Witold Orłowski, ekonomista.

Spośród działań, o które pytano w badaniu, Polacy najrzadziej dokonują zmian w kierunku poprawy swoich warunków mieszkaniowych oraz sytuacji zawodowej (zmiana pracy, podniesienie kwalifikacji). Niemniej, rolnicy częściej niż pozostali badani podejmują działania w tych obszarach (38% wobec średniej 33%).
Kolejnym wnioskiem, który można wysnuć na podstawie wyników badań, to, że nauka i rozwój są przez Polaków zdecydowanie doceniane. – Nauka to wartość sama w sobie. Ludzie twierdzą, ze poprawia ona komfort ich życia i czyni prace bardziej efektywną – wyjaśniła Izabella Januszewska. – Nauka ma również znaczenie pragmatyczne, a przy tym jest też źródłem satysfakcji – wymieniała.

Rolnicy częściej niż inni respondenci deklarują stosowanie w codziennej pracy efektów aktualnych badań (rolnicy 48%, średnia 42%). Częściej też doceniają znaczenie najnowszych technologii dla jakości kontaktów społecznych (50% wobec 39%).
Jednocześnie, podobnie jak cała grupa badanych, rolnicy wskazują, że to ważne, by przez całe życie uczyć się czegoś nowego, a nauka to wybór, a nie konieczność. Polacy lubią się uczyć, jest to dla nich ogromna satysfakcja i duża wartość – nawet wówczas, gdy nie przynosi im to wymiernych korzyści.

Blisko 80% Polaków uważa, że nauka gwarantuje jakość życia. Świadczy to o ogromnej świadomości znaczenia nauki dla codziennego życia – zwłaszcza w połączeniu z otwartością na zmiany i ciągłym zdobywaniem wiedzy – komentował wyniki Christophe Dumont, prezes Bayer Sp. z o.o. – Postawy te dostrzegamy na co dzień w Salonie Zdrowia Baylab – miejscu, w którym dzielimy się wiedzą, organizując otwarte warsztaty popularnonaukowe, cieszące się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Badanych zapytano również o kwestie bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań. Szczególną wagę przywiązują do nich rolnicy: 62% deklaruje, że gdy tylko może, wówczas wybiera sprzęty droższe, ale posiadające atesty bezpieczeństwa (wobec 53% ogółu respondentów). Rolnicy też mają większą niż ogół badanych świadomość faktu, że produkty testowane pod kątem bezpieczeństwa muszą kosztować drożej (62 wobec 58% wśród pozostałych grup).

– Postawa polskich rolników w zakresie odbierania zmian i otwartości na osiągnięcia nauki, szczególnie w ich pracy zawodowej, ale i w życiu społecznym, stanowi istotny czynnik dalszego intensywnego rozwoju polskiego rolnictwa w kierunku nowoczesnej innowacyjnej gospodarki rolnej – komentuje profesor nauk rolniczych Andrzej Lenart.

Renata Struzik