Bardzo duże zainteresowanie dopłatami bezpośrednimi

Ledwo ruszyły zapisy na dopłaty dla rolników a do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa codziennie wpływa ogromna ilość podań.

Do podziału jest w sumie 3,5 mld euro. Rolnicy widzą w tych dopłatach swoją szansę, dlatego masowo składają wnioski. Tylko w ciągu czterech pierwszych dni ich przyjmowania, wpłynęło w sumie przeszło 31 tysięcy podań. Ten nawał można tłumaczyć także tym, że im szybciej wniosek zostanie złożony, tym większa szansa na jego niezwłoczne rozpatrzenie i otrzymanie unijnych dopłat. Te pierwsze mogą zostać zrealizowane jeszcze pod koniec 2015 r.

Innym czynnikiem, mówiącym, że wskazany jest pośpiech, jest data 16 maja. Po tym dniu, każdy następny skutkuje pomniejszeniem płatności obszarowej o 1 procent. Zaś terminem granicznym jest 9 czerwca. Tylko do tego dnia będą przyjmowane wnioski. Nie warto więc zwlekać i już teraz przygotować i złożyć swoje podanie w ARiMR. Można to uczynić w najbliższym miejsca zamieszkania oddziale Agencji lub drogą elektroniczną. Internet umożliwia bieżący podgląd wniosku i nanoszenie ewentualnych korekt, o ile takowe będą wymagane. W przypadku tradycyjnej ścieżki, rolnik jest po części skazany na szybkość działania tradycyjnej poczty, jeśli konieczne będą poprawki lub uzupełnienia.

Przypomnijmy, że do tej pory rocznie ok. 1,3 mln rolników otrzymywało dopłaty bezpośrednie. Średnia stawki wynosi niespełna 250 euro/ha, a maksymalna dla gospodarstw w przedziale 3 – 30 ha, to 500 euro/ha.

K. Madeja/Źródło: Inwestycje.pl