fbpx
Strona głównaPozostałeARiMR nadal przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów "rybackich"

ARiMR nadal przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów “rybackich”

Zainteresowani uzyskaniem dofinansowania projektów w ramach SPO “Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” mogą do końca 2007 r. składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR nadal przyjmuje wnioski na Modernizację istniejących statków rybackich” oraz na wszystkie działania Sektorowego Programu Operacyjnego “Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” ujęte w Priorytecie III – Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe oraz w Priorytecie IV – Inne działania (obejmującym działania: “Rybołówstwo przybrzeżne”, “Działania społeczno-ekonomiczne”, “Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne”, “Działania organizacji obrotu rynkowego”, “Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe”, “Działania innowacyjne i inne”).

Limit przewidziany na realizację SPO rybnego wynosi niespełna 1,1 mld zł. Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 3,4 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb. Agencja zawarła z wnioskodawcami 2,6 tys. umów. W ten sposób beneficjenci zakontraktowali 785 mln zł, co stanowi 2/3 środków przewidzianych w programie na lata 2004 – 2006. Zrealizowane już płatności wynoszą ponad 416 mln zł.

Część działań SPO została już zamknięta ze względu na osiągnięcie celów programu. Dotyczy to działań z Priorytetu I – Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów (rozważane jest przywrócenie naboru wniosków na działanie “Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia”) oraz Priorytetu II – Odnowa i modernizacja floty rybackiej, w ramach którego Agencja nie przyjmuje już wniosków na “Budowę nowych statków rybackich” ani na “Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową”.

Obecnie najbardziej wykorzystywaną jest pomoc w Priorytecie III Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródl>ądowe, w którym realizowane są wszystkie działania. Są to jednak inwestycje duże, związane przeważnie z budownictwem, a w związku z tym wymagające długiego przygotowania, rozstrzygnięcia przetargów oraz ponad rocznego cyklu realizacji. Największym powodzeniem w tym priorytecie cieszy się działanie “Chów i hodowla ryb” (346 wniosków), co stanowi znaczny procent gospodarstw prowadzących chów i hodowlę ryb w Polsce. W działaniu “Rybacka infrastruktura portowa” złożono 70 wniosków, a więc statystycznie każdy port rybacki w Polsce wystąpił o pomoc na prowadzenie inwestycji. W ramach działania “Przetwórstwo i rynek rybny” złożono 117 wniosków, (to oznacza, że co drugi zakład zajmujący się przetwórstwem ryb prowadzi modernizację). Natomiast najmniejsze wykorzystanie środków dotyczy działania “Ochrona i rozwój zasobów wodnych”, w ramach którego złożono tylko 15 wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o pomoc na “Infrastrukturę portową”, “Chów i hodowlę ryb”, oraz “Przetwórstwo i rynek rybny” znacznie przekroczyły przewidziane początkowo limity środków i w związku tym planowane są kolejne realokacje środków na te działania.
Priorytet IV obejmuje zarówno działania o charakterze społeczno ekonomicznym w formie rekompensat za utratę dochodów jak też działanie o charakterze rozwojowym. Działania społeczno ekonomiczne wykorzystywane są w znacznym stopniu, choć nie wykorzystały jeszcze całkowicie przyznanych na nie limitów finansowych. Znacznym sukcesem okazała się oferta wsparcia “Działań innowacyjnych” (złożono 51 wniosków na prace badawczo-wdrożeniowe, aprzewidziany limit środków został przekroczony trzykrotnie). W związku z tym przewiduje się jeszcze realokację środków na to działanie.

W ostatnim kwartale 2006 roku ARiMR położyła nacisk na zachęcenie wnioskodawców do pełnego wykorzystania limitu finansowego programu. Obecnie wartość złożonych wniosków przekracza 115% limitu finansowego.

W pierwszym kwartale 2007 roku w wyniku intensywnego rozpatrywania wniosków ilość wniosków czynnych zaczęła spadać, natomiast wartość podpisanych umów przekroczyła 70% limitu programu.

W najbliższych miesiącach przewiduje się dalszą intensyfikację rozpatrywania wniosków tak by podpisane umowy w dniu 30 czerwca osiągnęły poziom 85-90% limitu programu.

Okres od 30 czerwca do końca 2007 roku przeznaczony będzie na restrukturyzację realizowanych już w lecie projektów inwestycyjnych, tak by wyodrębnić z nich pierwsze etapy, dla których płatności nastąpią jeszcze w 2007 roku. Wysokość płatności z programu do końca 2007 roku powinna osiągnąć 56,7%.

Źródło: ARiMR

N”

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.