fbpx

ARiMR nadal przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów “rybackich”

Zainteresowani uzyskaniem dofinansowania projektów w ramach SPO “Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” mogą do końca 2007 r. składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR nadal przyjmuje wnioski na Modernizację istniejących statków rybackich” oraz na wszystkie działania Sektorowego Programu Operacyjnego “Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” ujęte w Priorytecie III – Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe oraz w Priorytecie IV – Inne działania (obejmującym działania: “Rybołówstwo przybrzeżne”, “Działania społeczno-ekonomiczne”, “Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne”, “Działania organizacji obrotu rynkowego”, “Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe”, “Działania innowacyjne i inne”).

Limit przewidziany na realizację SPO rybnego wynosi niespełna 1,1 mld zł. Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 3,4 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb. Agencja zawarła z wnioskodawcami 2,6 tys. umów. W ten sposób beneficjenci zakontraktowali 785 mln zł, co stanowi 2/3 środków przewidzianych w programie na lata 2004 – 2006. Zrealizowane już płatności wynoszą ponad 416 mln zł.

Część działań SPO została już zamknięta ze względu na osiągnięcie celów programu. Dotyczy to działań z Priorytetu I – Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów (rozważane jest przywrócenie naboru wniosków na działanie “Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia”) oraz Priorytetu II – Odnowa i modernizacja floty rybackiej, w ramach którego Agencja nie przyjmuje już wniosków na “Budowę nowych statków rybackich” ani na “Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową”.

Obecnie najbardziej wykorzystywaną jest pomoc w Priorytecie III Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródl>ądowe, w którym realizowane są wszystkie działania. Są to jednak inwestycje duże, związane przeważnie z budownictwem, a w związku z tym wymagające długiego przygotowania, rozstrzygnięcia przetargów oraz ponad rocznego cyklu realizacji. Największym powodzeniem w tym priorytecie cieszy się działanie “Chów i hodowla ryb” (346 wniosków), co stanowi znaczny procent gospodarstw prowadzących chów i hodowlę ryb w Polsce. W działaniu “Rybacka infrastruktura portowa” złożono 70 wniosków, a więc statystycznie każdy port rybacki w Polsce wystąpił o pomoc na prowadzenie inwestycji. W ramach działania “Przetwórstwo i rynek rybny” złożono 117 wniosków, (to oznacza, że co drugi zakład zajmujący się przetwórstwem ryb prowadzi modernizację). Natomiast najmniejsze wykorzystanie środków dotyczy działania “Ochrona i rozwój zasobów wodnych”, w ramach którego złożono tylko 15 wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o pomoc na “Infrastrukturę portową”, “Chów i hodowlę ryb”, oraz “Przetwórstwo i rynek rybny” znacznie przekroczyły przewidziane początkowo limity środków i w związku tym planowane są kolejne realokacje środków na te działania.
Priorytet IV obejmuje zarówno działania o charakterze społeczno ekonomicznym w formie rekompensat za utratę dochodów jak też działanie o charakterze rozwojowym. Działania społeczno ekonomiczne wykorzystywane są w znacznym stopniu, choć nie wykorzystały jeszcze całkowicie przyznanych na nie limitów finansowych. Znacznym sukcesem okazała się oferta wsparcia “Działań innowacyjnych” (złożono 51 wniosków na prace badawczo-wdrożeniowe, aprzewidziany limit środków został przekroczony trzykrotnie). W związku z tym przewiduje się jeszcze realokację środków na to działanie.

W ostatnim kwartale 2006 roku ARiMR położyła nacisk na zachęcenie wnioskodawców do pełnego wykorzystania limitu finansowego programu. Obecnie wartość złożonych wniosków przekracza 115% limitu finansowego.

W pierwszym kwartale 2007 roku w wyniku intensywnego rozpatrywania wniosków ilość wniosków czynnych zaczęła spadać, natomiast wartość podpisanych umów przekroczyła 70% limitu programu.

W najbliższych miesiącach przewiduje się dalszą intensyfikację rozpatrywania wniosków tak by podpisane umowy w dniu 30 czerwca osiągnęły poziom 85-90% limitu programu.

Okres od 30 czerwca do końca 2007 roku przeznaczony będzie na restrukturyzację realizowanych już w lecie projektów inwestycyjnych, tak by wyodrębnić z nich pierwsze etapy, dla których płatności nastąpią jeszcze w 2007 roku. Wysokość płatności z programu do końca 2007 roku powinna osiągnąć 56,7%.

Źródło: ARiMR

N”

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner