Agroturystyka – dodatkowa korzyść

Na temat idei Konkursu na najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”rozmawiamy z Andrzej Bobrowskim, dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. N”

Jak się zrodził pomysł konkursu?
– Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie turystyki wiejskiej i agroturystyki dla rozwoju Wielkopolski oraz potrzebę ich popularyzacji i promocji w regionie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego postanowił przeprowadzić w roku ubiegłym I edycję Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Idea konkursu oraz jego kształt zawdzięczamy doświadczeniu jakim dzielili się współorganizatorzy konkursu: Pani Krystyna Święcicka, Prezes Poznańskiego Towarzystwa Agroturystycznego oraz Pan Janusz Majewski, kierownik Zakładu Agroturystyki na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jednym z podstawowych założeń Konkursu, było zwrócenie uwagi na różnorodność form oferty turystycznej na wsi i dlatego I edycja objęła trzy kategorie obiektów, które w tym roku, przy organizacji II edycji Konkursu, w pewnym stopniu uległy modyfikacji i są określone jako:
– gospodarstwa agroturystyczne,
-obiekt wiejskiej bazy noclegowej do 25 miejsc noclegowych (kwatera wiejska”) nie prowadzący produkcji rolniczej,
– obiekty zlokalizowane na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp.

Z jakim zainteresowaniem spotkał się pomysł?
– Konkursem chcieliśmy zaktywizować lokalne podmioty do poszukiwana na swoim terenie miejsc, baz turystycznych, które stanowiłyby zachętę dla potencjalnego klienta do poznania walorów krajobrazu przyrodniczego, kulturowego poszczególnych miejscowości. Dlatego kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: wójtowie, burmistrzowie miast i gmin, starostowie, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno – zawodowe rolników oraz Lokalne Grupy Działania programu LEADER.Wiele gmin do promocji wykorzystuje swoje walory przyrodniczo – krajobrazowe jednak nie mogą one zapominać o ekspozycji miejsc, w których warto się zatrzymać i zakosztować gościnności i miłej atmosfery. Przecież takie miejsca stanowią jeden z najważniejszych elementów w infrastrukturze turystycznej.

Na jakich zasadach ocenia się poszczególne gospodarstwa? Kto tworzy kapitułę?
– Na potrzeby Konkursu została powołana Kapituła, której zadaniem jest wyłonienie zwycięzców konkursu. W jej skład weszły osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie turystyki wiejskiej, w tym przedstawiciel Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, TVP 3, Gazety Wielkopolskiej, Akademii Rolniczej oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w tym Departamentu Sportu i Turystyki oraz Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Ocena opiera się na następujących elementach, składających się na obraz danego obiektu i obejmuje: wjazd, wygląd zewnętrzny, otoczenie obiektu, pomieszczenia mieszkalne, sanitarne, wspólne, rekreacja, rozrywka, program, specjalizacja,gospodarze, obsługa, informacja turystyczna, materiały promocyjne.
Członkowie Kapituły mogą dodać punkty uznaniowe za członkostwo w organizacjach, położenie, charakter obiektu, możliwość uczestniczenia lub obserwacji prac rolniczych lub życia wsi, za transportowanie gości z przystanku lub do innych obiektów, liczbę zwierząt, upraw w obiektach agroturystycznych, liczbę elementów edukacyjnych itp.

Jaka Pana zdaniem jest jakość oferowanych produktów agroturystycznych?
– Wyniki I edycji Konkursu pokazały, że w naszym województwie funkcjonują obiekty o wysokim standardzie i bogatej ofercie turystycznej. Stanowią one doskonały przykład dla innych i pozytywnie kształtują wizerunek zarówno branży, jak i całego regionu. Sukces tych obiektów polegał na umiejętności wyeksponowania obiektu. Ponadto umiejętność wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych, zwrócenia uwagi na to, co być może z pozoru wydawać się mało interesujące. Bardzo ważnym elementem jest również umiejętność budowania atmosfery gościnności i swobody, a przede wszystkim reagowania na indywidualne potrzeby klienta przez organizację np. jazdy konnej, czy też możliwość skosztowania tradycyjnej polskiej kuchni. Zazwyczaj obiekty posiadają juz określoną “specjalizację”, która warunkuje określony typ klienta – odbiorcy. Obok obiektów godnych polecenia, z przykrością stwierdzam, że istnieje grupa obiektów, które oferują usługi na bardzo niskim poziomie. Jestem jednak przekonany, że coraz większa konkurencja wpłynie na podnoszenie jakości oferty.

Czy rzeczywiście jest to dodatkowy dochód dla gospodarstwa?
-Dla wielu mieszkańców wielkopolskich wsi turystyka wiejska może w realny sposób stanowić szansę na poprawę bytu. Dzisiejsza turystyka zmienia wieś, podnosi jej atrakcyjność, a przede wszystkim aktywizuje mieszkających tam ludzi, dając im szansę na dodatkowe dochody.
Rolnik decydujący się na podjęcie dodatkowej formy zarobkowania polegającej na wynajmie pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwie rolnym innych usług związanych z pobytem turystów i ogranicza się do tych działań, jest zwolniony z obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ( Ustawa z dnia 6.08.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz.U nr 173, poz. 1807 z 2004r.).
Ponadto wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5(szerzej o tym w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r., tekst jednolity – Dz.U. z 2000r. nr 14 poz. 176).

Czy może Pan powiedzieć, że agroturystyka staje się co raz bardziej popularna?
Województwo Wielkopolskie, wbrew pokutującym jeszcze w kraju i regionie stereotypom, posiada znaczący potencjał dla rozwoju turystyki wiejskiej. Ma znaczne zasoby leśne, gdzie lasy stanowią ok. 25% powierzchni województwa – dużo jezior, wiele obszarów przyrodniczych prawnie chronionych oraz liczne zabytki architektury: kościoły, pałace, dworki, zamki, muzea, stanowiska archeologiczne i inne, z których znaczna część znajduje się na obszarach wiejskich i może stanowić atrakcję turystyczną.
Choć turystyka wiejska, w tym zwłaszcza agroturystyka, to zjawisko stosunkowo nowe w naszej rzeczywistości gospodarczej, to kilka lat doświadczeń i obserwacji pozwala sądzić, iż jest ono niezwykle ważne i ma realną szanse na zwiększenie swojej pozycji.
Turystyka wiejska, a zwłaszcza agroturystyka to relatywnie “tani wypoczynek”, dający możliwość skorzystania z wielu atrakcji o charakterze rekreacyjno – kulturowym, pobyt na wsi daje ponadto niepowtarzalną możliwość posmakowania lokalnych i tradycyjnych specjałów, które tak trudno odnaleźć w wielkim mieście.
Umiejętna promocja turystyki wiejskiej jest niewątpliwie decydującym czynnikiem, który może zaważyć na wzroście zainteresowania tą formą wypoczynku. Dlatego mam nadzieję, że Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce przyczyni się do zwrócenia uwagi na potencjał turystyczny, jaki jest ukryty na wielkopolskiej wsi.

Rozmawiała Marta Ceglarek
Wielkopolska Izba Rolnicza

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj