A na polskim rynku mięsa…

Pierwsza połowa 2015 roku na polskim rynku mięsa, podrobów, żywca i przetworów mięsnych nie była najgorsza – saldo wymiany handlowej było dodatnie i wyniosło 1 mld 258 mln euro, a bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny. Ukształtował się on na poziomie 319,4 mln euro.

W pierwszym półroczu eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 191,8 tys. ton (+7,2%), za to jego wartość, z uwagi na niskie ceny, spadła o 3,6%. Zwiększono wywóz tego mięsa do krajów UE aż o 26%, a także do Stanów Zjednoczonych (wzrost o 18%). Import tego miesa do Polski wzrósł o 10,4% w stosunku do poziomu importu z I połowy 2014 r., i wyniósł 331,4 tys. ton. W tym okresie wyeksportowaliśmy też prawie 135 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (wzrost o 15%) oraz około 36 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o 1%).

Saldo wymiany handlowej żywcem było ujemne, kształtując się na poziomie -204 mln euro. Powód? Wzrost wartości importu bydła oraz drobiu, przy równoczesnym znacznym spadku eksportu żywca wołowego, świń, a także owiec i kóz. W analizowanym okresie wyeksportowano z Polski żywiec wołowy o wartości 20,9 mln euro, tj. o 22% mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zmniejszyła się o 43% do 3,6 mln euro. Świnie wywoziliśmy głównie na Węgry, do Niemiec, Czech, Rumunii, na Litwę, a także do Holandii, na Słowację, do Włoch i na Ukrainę.

W pierwszej połowie b.r. Polska importowała prawie 2 mln 700 tys. sztuk żywca wieprzowego (-0,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku). Za to cena sprowadzanych świń była znacznie niższa, aż o 25%. Wartość importu drobiu zwiększyła się o 2% do 70,2 mln euro. Z kolei eksport przetworów mięsnych przedstawiał się jeszcze lepiej: wywieźliśmy ok. 148,7 tys. ton tych produktów, tj. o 9,2% więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym ich eksport wzrósł o 8,6% do 443 mln euro.

Jak przedstawia FAMMU/FAPA, w minionym roku wyeksportowano z Polski około 41,5 tys. ton kiełbas o wartości 116,5 mln euro, głównie w kierunku Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii, na Litwę, Węgry, Słowację, do Czech, na Łotwę, do Irlandii, Rumunii, Francji, Estonii, Szwecji, Bułgarii i wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów mięsnych do Polski wyniósł 12,3 tys. ton, i był o 5,6% mniejszy niż przed rokiem. Wartość tego importu obniżyła się o 1,7% do około 52 mln EUR.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA