200 mln zł. wpłynęło do państwowej kasy od ANR

Pod koniec lipca 2015 roku, Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała kolejne 200 mln złotych do budżetu państwa.

W czwartek, 30 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do państwowej kasy 200 mln zł. W ramach tej kwoty, 100 mln zł wpłynęło do budżetu państwa oraz 100 mln zł do Funduszu Rekompensacyjnego, z którego wypłacane są rekompensaty dla Zabużan.
Jest to kolejna już wpłata od ANR w tym roku. Łącznie w 2015 roku ANR zasiliła publiczne fundusze kwotą 847, 1 mln zł. Od 2005 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do państwowej kasy 17.196,5 mln złotych.

Renata Struzik, źródło: ANR