Zmiany we wnioskach o płatności bezpośrednie

W tym roku zmieniają się formularze wniosków o dopłaty bezpośrednie. Na czym one polegają? Redakcja portalu Wrp.pl postanowiła to sprawdzić, pytając Agencję o szczegóły tych zmian.

ARiMR przygotowała na kampanię 2009 łatwiejszy do wypełniania wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Na podstawie informacji zawartych w złożonych w 2008 roku wnioskach o płatności bezpośrednie, Agencja przygotowała formularze obowiązujące w 2009 r., w których poza danymi podmiotowymi rolnika oraz danymi dotyczącymi działek ewidencyjnych, znajdują się również dane dotyczące działek rolnych.
Informacje o działkach rolnych zawarte we wniosku spersonalizowanym są nowym elementem, dzięki któremu wypełnianie tego wniosku stanie się jeszcze łatwiejsze. Rolnik po zweryfikowaniu otrzymanego wniosku, gdy uzna, że zawarte w nim dane są prawdziwe, będzie musiał jedynie złożyć swój podpis. Jeżeli natomiast zmieni się w jego gospodarstwie struktura upraw w porównaniu z rokiem 2008, wtedy będzie musiał wpisać do formularza wniosku nowe dane odzwierciedlające stan faktyczny, czyli powierzchnię poszczególnych grup upraw i umieścić je na odpowiednich działkach.

Wzór Formularza wniosku o przyznanie płatności za rok 2009, który będą wypełniali rolnicy ubiegający się po raz pierwszy o dopłaty został umieszczony na stronie www.arimr.gov.pl wraz z rozpoczęciem wysyłki do rolników wniosków spersonalizowanych.

W marcu 2009 r. wnioski spersonalizowane powinny dotrzeć do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie w ubiegłym roku. Rolnicy, którzy ubiegają się o płatności obszarowe po raz pierwszy mogą otrzymać formularz wniosku w biurze powiatowym ARiMR.

MS/Wrp.pl