Zmiany w składzie akcjonariatu Banku BGŻ

W wyniku finalizacji umowy pomiędzy holenderskim Rabobankiem oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Rabobank nabył wszystkie akcje należące do EBOR-u. W chwili obecnej 59,35 proc. akcji posiada Rabobank, 37,29 – Skarb Państwa, a 3,36 proc. inne osoby fizyczne i prawne.

– W dniu 4 kwietnia 2008 roku Rabobank uzyskał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie ponad 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Banku BGŻ – poinformowała redakcję Wrp.pl Aleksandra Myczkowska, rzecznik prasowy Banku BGŻ.

MS
Wrp.pl

N