Zmiany terminów realizacji inwestycji i składania wniosków

W ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji zmieniły się warunki uczestnictwa oraz terminy realizacji inwestycji i składania wniosków, jak podaje Agencja Rynku Rolnego.

Termin zakończenia realizacji inwestycji w ramach Modernizacja gospodarstw rolnych” może zostać wydłużony do dnia 30 września 2011 r. – na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę do Agencji. Jednocześnie do dnia 30 września 2012 r. ARR wydłużyła ostateczny termin wypłaty pomocy w ramach tego działania.

Również do dnia 30 września 2011 r. został wydłużony termin zakończenia realizacji inwestycji w ramach przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne – “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, oraz jak w poprzednim wypadku wydłużono do dnia 30 września 2012 r. ostateczny termin wypłaty pomocy przez ARR.

Szczegółowe informacje na www.arr.gov.pl