Zmiany struktury rolnictwa w Szwajcarii

W latach 2005-07 liczba gospodarstw rolnych w Szwajcarii zmniejszyła się z 63600 do 61800. W 45 tys. z nich główny dochód pochodzi z rolnictwa. Od 2000 r. liczba gospodarstw zmniejsza się średnio rocznie o 1250, czyli o 1,8%. Najszybciej zmniejsza się liczba małych gospodarstw. Natomiast liczba gospodarstw o powierzchni ponad 25 ha wzrosła o 16% od 2000 r. N


Stanowią one obecnie ponad 21% wszystkich gospodarstw. Powierzchnia gospodarstwa wzrosła w tym czasie średnio o 0,4 ha i wynosi 17,2 ha. Nastąpił częściowy odwrót od uprzednio szybko rozwijającego się rolnictwa ekologicznego. W 2007 r. gospodarstw ekologicznych było 6200, czyli o 3,4% mniej niż w 2005 r. Stanowią one 10% wszystkich gospodarstw. Powierzchnia gruntów ornych w 2007 r. wyniosła 279 tys. ha, czyli była o 4,4% mniejsza niż w 2000 r. i stanowiła 26% użytków rolnych. Areał uprawy zbóż spadł w tym czasie o 14% i wyniósł 157,6 tys. ha. Powierzchnia uprawy ziemniaków zmniejsza się stale w ciągu ostatnich lat. W 2000 r. wyniosła ona 14,2 tys. ha, a w 2007 r. – 11,7 tys. ha. Natomiast areał uprawy buraków cukrowych i rzepaku rośnie. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w 2007 r. osiągnęła 20,7 tys. ha, czyli wzrosła o 17% w porównaniu z 2000 r., a rzepaku – o 42%.
Pogłowie bydła ogółem utrzymuje się niemal na niezmienionym poziomie od 2000 r. Jednak liczba gospodarstw, w których utrzymuje się bydło zmniejszyła się w tym czasie o 14%. Średnio wielkość stada wzrosła z 31 do 36 sztuk. Liczebność bydła mięsnego niemal podwoiła się – wzrosła z 44,9 tys. do 93,6 tys. sztuk, a liczba gospodarstw wyspecjalizowanych w tej produkcji zwiększyła się z 4,1 tys. do 7,3 tys. Pogłowie kóz wzrosło o 27%, a koni – o 20%. Liczebność owiec niemal nie zmieniła się. Zwiększyła się liczba gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta egzotyczne, takie jak bizony, lamy, alpaki.

(Agra Europe 2008, nr 2319, s. N/5)
W.M.
foto: Wrp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności