Zboża jare i rośliny strączkowe dziesiątkowane przez suszę

W całym kraju rolnicy odczuwają już skutki braku opadów. Uprawy narażone są na silny stres suszy.

Na obszarze całego kraju występuje zagrożenie suszą, dotyka ona głównie zboża jare oraz rośliny strączkowe – poinformował Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach.

W trzecim okresie raportowania, tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2015 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpieniem suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są ujemne na całym obszarze Polski – wskazał IUNG w komunikacie.

Praktycy potwierdzają – mimo ostatnich zwiększonych opadów (w porównaniu do stanu z połowy czerwca br.), rośliny są narażone na silny stres suszy. Jest to zauważalne w ich kondycji, liście są już widocznie porażone. Ci, którzy nie zadbali wcześniej o dobrą kondycję i odpowiednie odżywienie roślin oraz nie wzmocnili jej systemu korzeniowego, teraz mogą mieć spore kłopoty.

Najbardziej zagrożone są zboża jare. Susza dla tej uprawy występuje na glebach I i II kategorii, tj. na glebach lekkich i bardzo lekkich. Susza w zbożach jarych występuje już w siedmiu województwach w 412 gminach, na 3,2% gruntów ornych. Najwięcej zagrożonych suszą plantacji zbóż odnotowano na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (ok. 88% gmin i 13% gruntów ornych województwa), wielkopolskiego (43% gmin) i łódzkiego (28% gmin).

Również rośliny strączkowe są zagrożone suszą rolniczą. Występuje ona szczególnie na glebach bardzo lekkich w 11 gminach Polski, głównie w województwach: wielkopolskim i łódzkim.

 Renata Struzik, źródło: PAP