Zbiory zbóż we Francji

Francuski minister rolnictwa ocenia, że zbiory pszenicy zwyczajnej w tym kraju wyniosły 35,3 mln ton, czyli były o 2,5% niższe niż rok wcześniej. Wpłynął na to spadek wysokości plonów, które zmniejszyły się z 7,7 do 7,1 ton z 1 ha.

Nie zrównoważył tego wzrost powierzchni uprawy pszenicy o 5%. Tegoroczne zbiory są o 2,6% wyższe od średnich w latach 2005-2009, a plony w bieżącym roku dorównują średnim plonom w wymienionych latach. Zbiory jęczmienia ozimego i jarego we Francji wyniosły 10,4 mln ton, czyli zmniejszyły się o 19,6% w porównaniu z ubiegłorocznymi zbiorami.
(Agra Europe 2010, nr 2420, s. 13)
W.M.