Zakłady Azotowe Puławy zarobiły 157 mln zł

W pierwszym kwartale obrotowym roku 2008/2009 spółka Zakłady Azotowe Puławy” zarobiła ponad 157 mln zł, czyli czterokrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. To głównie efekt wyższych marż na produkty nawozowe dla rolnictwa i utrzymującego się dużego popytu w tym segmencie.

Spółce udało się zwiększyć przychody o ponad 40% do 686 mln zł, natomiast zysk operacyjny był prawie pięciokrotnie wyższy i osiągnął poziom 185 mln zł.
Wyraźnie zwiększyła się wartość sprzedaży produktów nawozowych i nienawozowych, która wyniosła 642,2 mln zł (wzrost o ponad 45%). Ilościowo sprzedaż zwiększyła się również o blisko 10% dla produktów nawozowych i o prawie 4% produktów nienawozowych.

MS/Wrp.pl