Zabiegi pielęgnacyjne pod osłonami

Do najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych przy uprawie warzyw pod osłonami należy wietrzenie i niszczenie chwastów oraz obfite, dostosowane do potrzeb dokarmianie roślin.

Podstawowym celem wietrzenia jest obniżenie temperatury i wilgotności powietrza. Czas od świtu do zmierzchu musi być wykorzystany do zgromadzenia pod osłonami ciepłego powietrza. Jego ilość powinna zapewnić roślinom ochronę przed nocnymi obniżkami temperatury. Zależnie od temperatury panującej na zewnątrz oraz pory roku należy tak prowadzić zabieg wietrzenia, by nie przegrzać roślin w ciągu dnia, a jednocześnie nie spowodować zbytniego obniżenia temperatury nocą.

Gleba pod folią długo utrzymuje wilgoć. Folia polietylenowa stosowana do konstrukcji osłon czy niskich tuneli jest nieprzepuszczalna dla pary wodnej, która skrapla się i opada na ziemię, zasilając ją ponownie. Jeśli osłony nie są zdejmowane, to gleba długi czas zachowuje wodę i nie wymaga spulchniania. Rośliny należy wówczas rzadziej podlewać, niż w warunkach naturalnych.

Cieniowanie roślin pod folią, w przeciwieństwie do tych uprawianych pod szkłem nie jest konieczne. Folia rozprasza promienie słoneczne a dodatkowo skraplająca się na niej para wodna tworzy naturalną cieniówkę.