XXII Dzień Papryki w Potworowie

Wójt Gminy Potworów serdecznie zaprasza firmy do zaprezentowania swojej oferty produktowej podczas "XXII Dnia Papryki w Potworowie", który odbędzie się 3 sierpnia 2014 r. na terenie stadionu sportowego w Potworowie.

Koszt ekspozycji wynosi: 500 zł + VAT za powierzchnię do 20 m2.

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do 25 lipca 2014 r. oraz zawarcie umowy z Gminą Potworów.

Szczegółowe informacje związane z organizacją imprezy można uzyskać w Biurze "XXII Dnia Papryki w Potworowie": Urząd Gminy w Potworowie, pokój nr 17, telefon: 48 671 30 46 wew. 117, faks: 48 671 30 48 wew. 117, e-mail: budowlany@potworow.pl.