Wzrost zużycia nawozów we Francji

Od lipca 2007 r. do czerwca 2008 r. rolnicy francuscy zakupili 10,5 mln ton nawozów sztucznych o wartości 3 mld euro. Wartość zakupionych nawozów wzrosła o 15%, a ich ilość – o 8%. Ilość nawozów azotowych zwiększyła się o 8,9%, fosforowych – o 13,7%, a potasowych – o 8,6%. N


W ciągu ostatnich trzech lat ceny nawozów sztucznych wzrosły we Francji średnio o 86%. Połowa tego wzrostu nastąpiła w ubiegłym roku. Ceny nawozów fosforowych zwiększyły się pięciokrotnie, a potasowych – potroiły się. Światowe zapotrzebowanie na nawozy sztuczne jest bardzo duże, szczególnie w krajach rozwijających się. Ocenia się, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy ceny nawozów nie spadną.

(Agra Europe 2008, nr 2330, s. N/5)
W.M.
foto: Wrp.pl