Wzrost liczby bakterii Salmonella w duńskiej wieprzowinie

Duńskie ministerstwo rolnictwa opublikowało raport dotyczący zanieczyszczenia bakteriami Salmonella i Campylobacter duńskiego i importowanego mięsa w 2008 r. W duńskim mięsie drobiu liczba zakażonych Salmonellą próbek zmniejszyła się z 1,6% w 2007 r. do 0,3% w 2008 r. W importowanym mięsie drobiu liczba ta wzrosła z 14,5 do 15%. W żadnej duńskiej próbce koncentracja bakterii nie osiągnęła niebezpiecznego poziomu, natomiast w importowanym mięsie poziom taki wystąpił w 5,5% próbek.

Natomiast wieprzowina duńska była w większym stopniu niż importowana zarażona bakteriami Salmonella. W importowanej wieprzowinie liczba próbek zakażonych tymi bakteriami zmniejszyła się z 13,1% w 2007 r. do 10,4%. Natomiast w wieprzowinie duńskiej liczba ta wzrosła z 11,3% do 11,9%. Niebezpieczny poziom bakterii zanotowano w 2008 r. w 3,9% próbek duńskiej wieprzowiny i w 2,9% importowanej. W 2008 r. wołowina pochodząca z Danii była w nieco większym stopniu (2,6%) zakażona niż wołowina importowana (2,2%).