Wzmocnienie gospodarki receptą na kryzys

Polska gospodarka okazała się niezwykle odporna na kryzys. Będziemy najprawdopodobniej jedynym krajem w Europie, który odnotuje w tym roku wzrost gospodarczy. Zawdzięczamy to trafnym, podejmowanym na czas decyzjom koalicyjnego rządu PO-PSL kierowanym przez premiera Donalda Tuska – takie jest przesłanie głównego panelu konferencji Od transformacji do modernizacji”, jaka odbyła się w Warszawie w dniach 20-21 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z okazji II rocznicy zaprzysiężenia rządu.”

W panelu ze strony rządu udział wzięli: wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz ministrowie: Jacek Rostowski (MF), Aleksander Grad (MSP), Michał Boni (KPRM). Paneliści zewnętrzni to: Henryka Bochniarz (PKPP Lewiatan), Jakub Karnowski (PKO TFI), Ryszard Petru (BRE Bank) i Andrzej Rzońca (FOR).

Paneliści, zarówno rządowi, jak i zewnętrzni zgodnie uznali, że do wzmocnienia polskiej gospodarki przyczynił się rządowy Plan stabilizacji i Rozwoju”, przygotowany w listopadzie ubiegłego roku. Ustabilizował on m.in. system bankowy w Polsce. Dokonało się to dzięki podwyższeniu gwarancji zabezpieczających wypłacalność depozytów bankowych do kwoty 50 tys. euro, oszczędności w budżecie państwa do kwoty 21 mld złotych, podwyższeniu limitu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do 55 mld zł, co powinno ułatwić przedsiębiorcom dostępność kredytów, dokapitalizowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego kwotą 3,7 mld zł w celu wzmocnienia systemu gwarancji i poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Drugim filarem wzmacniającym polską gospodarkę w dobie światowego kryzysu jest, według uczestników panelu, wejście w życie w sierpniu br. rządowego “Pakietu Antykryzysowego”, wypracowanego wspólnie ze związkami zawodowymi i pracodawcami. Wprowadza on m.in. elastyczny czas pracy, możliwość dopłat państwa do pensji w sytuacji gdy pracodawca obniży pracownikowi wymiar czasu pracy i wynagrodzenie czy możliwość dopłat do szkoleń w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Panel główny nie przyniósł odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytanie, dlaczego Polska na tle Europy jest samotną wyspą odnotowującą wzrost PKB. Minister Jacek Rostkowski nie odpowiedział również na pytanie jednego z panelistów zewnętrznych, jak rząd poradzi sobie z opóźnionymi skutkami kryzysu, takimi jak ogromny deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny. Trudno bowiem uznać za odpowiedź obietnicę Ministra, że do końca listopada przedstawi “Plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych”, w którym powie, jak uzdrowić i jak postawić na nogi publiczną kasę.