Wypożycz swój silos!

Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców dysponujących obiektami przechowalniczymi zbóż (pszenica, jęczmień) do składania ofert na świadczenie usług przechowalniczych na rzecz ARR. Preferowane będą oferty, które zostaną złożone przed upływem 20 października 2009 r.

Przedsiębiorca zainteresowany świadczeniem usług przechowalniczych zbóż na rzecz ARR powinien zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, złożyć ofertę w Oddziale Terenowym ARR, właściwym ze względu na lokalizację zgłaszanego magazynu, poddać magazyn kontroli autoryzacyjnej, którą przeprowadzi Agencja,
otrzymać Świadectwo Autoryzacji magazynu.
Pozostałe warunki, jakie winien spełnić oferent zgłaszający gotowość świadczenia usług, określone są w Warunkach uczestnictwa przedsiębiorców w świadczeniu usług przechowalniczych w roku 2009/2010″ dostępnych na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w dziale rynki rolne – zboża.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług przechowalniczych na rzecz ARR można uzyskać pod numerami telefonów w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661- 72- 72, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.