Własność intelektualna a postęp biologiczny w hodowli roślin uprawnych

Ochrona prawna odmian roślin kojarzy się rolnikom głównie z opłatami, które traktują jako zło konieczne. Tymczasem, rzetelnie rozliczając się z hodowcą, stymulują oni postęp biologiczny.

Hodowca – odkrywca
Hodowla roślin to przedsiębiorstwo, którym rządzą takie prawa ekonomiczne, jak każdym innym. Hodowca roślin rolniczych jest biznesmenem i odkrywcą. Badając cechy dziedziczne danej rośliny, hodowcy poszukują metod ich polepszania, aby otrzymać odmianę o lepszej jakości, dającą wyższe plony. Prowadzą oni też hodowlę zachowawczą już istniejących odmian, produkując elitarny materiał siewny, o cechach maksymalnie odpowiadających wzorcowi odmiany.

Prowadzenie hodowli roślin rolniczych jest kosztowne. Aby uzyskać efekty, hodowca musi dysponować bardzo dobrze wyposażonym zapleczem technicznym (specjalistyczne laboratoria i sprzęt , wykwalifikowana kadra oraz dostęp do zasobów genetycznych itp.). Odzyskiwanie nakładów finansowych rzędu kilku mln zł, zainwestowanych w opracowanie nowej odmiany, zwykle zajmuje co najmniej 3 lata. Największa atrakcyjność odmiany na rynku wynosi przy tym ok. 5 lat.
Geniusz hodowcy polega na tworzeniu jak największej liczby poszukiwanych odmian. Musi on przewidzieć oczekiwania rynku wcześniej niż nabywcy. Jeśli im sprosta, odzyska poniesione nakłady i zdobędzie środki na innowacje.

Ochrona – istotą innowacyjności
Jak do tworzenia nowych odmian ma się ochrona prawna odmian roślin? Otóż jest ona istotą innowacyjności. Środki z tytułu opłat licencyjnych i za odstępstwo rolne są wkładem w dalszy rozwój hodowli. Bez nich postęp biologiczny jest niemożliwy.
Opłaty za korzystanie z chronionych odmian roślin są też głosem rolników, kształtującym hodowlę. Rolnicy wybierają najlepsze odmiany, które spełniają ich oczekiwania. Inwestując w rozwój wybranych odmian i hodowli, dostarczają hodowcom wskazówek, jak efektywnie zarządzać swoją własnością intelektualną.

Rozliczenia za odstępstwo rolne
Do tej pory Hodowcy zrzeszeni w Agencji Nasiennej wystawiali faktury VAT dla rolników za skorzystanie z odstępstwa rolnego na podstawie informacji, udzielonych przez rolników na wnioski Agencji Nasiennej. Od 7.08.2012 r. Agencja jest powiernikiem Hodowców, których reprezentuje, w zakresie zbierania tych opłat. Rolnicy, którzy poinformowali Agencję o skorzystaniu z odstępstwa rolnego, otrzymają od niej fakturę VAT. Opłata, którą uiszczą na podstawie tej FV, zostanie przekazana właściwemu Hodowcy.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.