Więcej za chorobowe

Zgodnie z nowymi przepisami, po 24 czerwca br., rolnicy będą otrzymywać większy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego. Dzięki nowym przepisom jego kwota wzrośnie do 10 zł, po 24 czerwca br.

Zasiłek ten przysługuje ubezpieczonym rolnikom za każdy dzień niezdolności do pracy, wskutek choroby trwającej nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni.

KRUS podkreśla, że wymienione świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników nie jest finansowane z budżetu państwa. Jego źródłem jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Podwyżka zasiłku wynika z Rozporządzenia ministra rolnictwa, które opublikowano w Dzienniku Ustaw 9 czerwca. Określono w nim nową wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.