Więcej wieprzowiny w Europie

W 2014 roku produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej wzrosła po raz pierwszy od 2006 roku. Według prognoz KE, tendencja wzrostowa ma się utrzymać w kolejnych latach.

Komisja Europejska przedstawiła krótkoterminową prognozę produkcji wieprzowiny w UE. Podobnie, jak w przypadku wołowiny, w 2014 roku produkcja wieprzowiny wzrosła o 1,5% w porównaniu do poprzedniego roku – do 22,7 mln ton. Większej produkcji sprzyjały niższe koszty pasz oraz wzrost produktywności.

Więcej wieprzowiny wyprodukowano, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech i w Rumunii. Produkcję na tym samym poziomie odnotowano we Francji i Danii, a w Niemczech i we Włoszech był spadek produkcji. W Polsce produkcja wzrosła bardzo wyraźnie (+9%), pomimo wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na początku 2014 r.
Unijne pogłowie loch hodowlanych zwiększyło się nieznacznie, bo o 0,4%, głównie dzięki wzrostom w Hiszpanii i Holandii (+1%), podczas gdy w Polsce nie zmieniło się.
Ze względu na rosyjski zakaz importu unijnej wieprzowiny wprowadzony w lutym 2014 r., eksport tego gatunku mięsa (wraz ze smalcem, bez podrobów) z UE w ubiegłym roku obniżył się o ok. 13% do 1,9 mln ton, pomimo starań o zdobycie alternatywnych rynków zbytu.
W 2015 r. i 2016 r. KE przewiduje odbudowę eksportu unijnej wieprzowiny odpowiednio o 5% i 6%. Sprzyjać temu będzie wysoki popyt ze strony Azji. W kolejnych latach produkcja wieprzowiny ma dalej rosnąć, głównie dzięki wprowadzeniu przepisów z zakresu dobrostanu. Dodatkowo, pod koniec lutego br. Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu mechanizmu prywatnego przechowywania wieprzowiny w celu stymulacji wzrostu cen i przywrócenia równowagi rynkowej.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA