Więcej biodiesla w Unii

W pierwszych siedmiu miesiącach 2009 r. Unia zaimportowała więcej biodiesla niż w tym samym okresie roku ubiegłego: 945,5 tys. ton wobec 750,5 tys. ton, co oznacza 26% wzrost poziomu importu, podaje FAMMU/FAPA. Największym dostawcą do UE były Stany Zjednoczone – 381,2 tys. ton, z Argentyny wwieziono 350,1 tys. ton, z Indonezji – 81,4 tys. ton, z Malezji – 59,6 tys. ton, z Kanady – 37 tys. ton oraz z Indii – 20,5 tys. ton.

Największy wzrost udziału w imporcie zanotowano w przypadku Argentyny oraz Azji Południowo-Wschodniej kosztem USA. Spadek eksportu z USA to wynik wprowadzenia antydumpingowych ceł z tego kraju od marca 2009 r. Jednak jak szacuje Europejski Związek Producentów Biodiesla, od kwietnia br. granicę Unii przekroczyło 140 tys. ton B19 z USA. Mieszanka biodiesla z zawartością do 20% biododatku – B19 jest dalej wolna od cła. B19 może być dalej mieszany w Europie i sprzedawany jako B5 lub B7. Zatem do wzrostu importu w br. z Argentyny czy Azji Południowo Wschodniej dołączają się znowu Stany Zjednoczone.

Unia równolegle eksportuje niewielkie ilości biodiesla (59,4 tys. ton w 2008 r.), najwięcej do Norwegii. W omawianym okresie UE wyeksportowała 31,5 tys. ton biodiesla, w tym podobnie jak w 2008 roku najwięcej do Norwegii tj. 20,9 tys. ton.