Więcej ASF w Europie

Z uwagi na pojawienie się nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń w Estonii i Łotwie, Komisja Europejska zmieniła decyzję w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF w niektórych państwach członkowskich.

Wraz z końcem lipca 2015 roku opublikowano decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej zmieniającą decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii i Łotwy.

Publikacja nowej decyzji wynikała ze zmian sytuacji epidemiologicznej, które należało uwzględnić w ocenie ryzyka związanego ze zdrowiem zwierząt na terytoriach Estonii i Łotwy z uwagi na pojawienie się nowych ognisk ASF. Zmiana dotyczy unijnego wykazu obszarów podlegających środkom kontroli zdrowia zwierząt.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA