Uwalniają potencjał plonowania – Dni Rzepaku Limagrain

O tym, że hodowla roślin jest sztuką i to sztuką użytkową mogli się przekonać rolnicy uczestniczący w Dniach Rzepaku zorganizowanych na terenie całej Polski przez Limagrain Central Europe(założona w 1942 roku we Francji i od zawsze prowadzona przez rolników spółdzielnia producentów materiału siewnego).

Dziś bowiem hodowla roślin to bardzo wyspecjalizowana gałąź i nauka rolnictwa, hodowcy to bardzo wyspecjalizowani fachowcy posiadający głęboką wiedzę rolniczą jak i również cechy i talenty twórcze.
– Jesteśmy obecni wszędzie tam gdzie są uprawy rzepaku i gdzie jest zainteresowanie rolników naszym materiałem genetycznym. Staramy się docierać jak najbliżej plantatorów i pokazywać nasze rozwiązania w rozwoju technologii uprawy rzepaku. Obecnie nasi hodowcy oprócz prac nad zwiększeniem plonu i mrozoodporności pracują nad wprowadzeniem genów odporności na najgroźniejsze choroby: suchą zgniliznę kapustnych, kiłę kapusty i zgniliznę twardzikową oraz nad składem kwasów tłuszczowych w oleju – mówi Daniel Niewiński , marketing menager Limagrain Central Europe.

Już od wielu lat firma Limagrain Dni Rzepaku organizuje na terenie Gospodarstwa Rolno– Hodowlanego Żydowo Sp. z .o.o. w Wielkopolsce gdzie posiada swoje poletka doświadczalne. W tym roku podczas spotkania zorganizowanego 12 czerwca można było zobaczyć tam 5 najbardziej popularnych odmian rzepaku oferowanych przez LG: Arsenal, Albatros, Artoga, Anderson, Andromeda.

Plantatorzy mieli więc okazję nie tylko zobaczyć jak na poletkach doświadczalnych rośnie rzepak i porównać go ze swoimi uprawami, ale również porozmawiać z hodowcami i wymienić się doświadczeniami.
Limaigrain ma czym się pochwalić, ponieważ posiada obecnie najobszerniejszą ofertę odmian rzepaku w Polsce. Celem LG jest przede wszystkim uwolnienie olbrzymiego potencjału plonowania tej rośliny, która obecnie jest jedną z najważniejszych upraw w Europie.
Wychodząc naprzeciw potrzebom plantatorów w walce z kiłą kapusty Limagrain wprowadza w tym roku na rynek nową odmianę rzepaku – Archimedes

– To najnowsza odmiana mieszańcowa z odpornością na kiłę kapustnych i suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania w pierwszym roku badań rejestrowych COBORU 2014 – 112 % wzorca. Ponadto odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością oraz wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion – informuje Leszek Chwalisz, menager ds. produktu LG.

Kolejna nowością w tegorocznej ofercie Limagrain zarówno na polskim jak i europejskim runku jest odmiana Acapulco. Charakteryzuje się ona szybkim rozwojem w okresie jesiennym, dlatego też rekomendowana jest do siewu w terminie optymalnym i opóźnionym. Odmiana sprawdzona i zalecana do uprawy we wszystkich regionach Polski. Bardzo wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru. Acapulco aktualnie badana jest w drugim roku badań rejestrowych COBORU. Po pierwszym roku badań odmiana uzyskała plon 56, 9 dt/ha o wysokiej zawartości tłuszczu surowego 50, 9 %.

– Informacje o wszystkich produktach Limagrain rolnicy znajdą na naszej stronie internetowej www.lgseeds.pl oraz u naszych 11 przedstawicieli terenowych – dodaje Daniel Niewiński.