Uprawa ekologiczna wciąż niszowa

W 2008 roku w Polsce łączna powierzchnia upraw warzyw ekologicznych wynosiła nieco prawie 8,7 tys. ha, z czego 4,8 tys. ha stanowiły uprawy certyfikowane, a 3,8 tys. ha produkcja w okresie przestawiania – poinformowała FAMMU/FAPA. Oznacza to, że spośród wszystkich ekologicznych upraw warzywa zajmują zaledwie 1%.

Ze wspomnianej powierzchni produkcja warzyw ekologicznych zamknęła się wielkością 24,4 tys. ton pochodzących z upraw certyfikowanych. W tym samym okresie zbiory owoców ekologicznych wyniosły odpowiednio 25,5 tys. ton zebranych z łącznej powierzchni 42,1 tys. ha, przy czym 23,2 tys. ha upraw to uprawy certyfikowane , a pozostałe 18,8 tys. ha w okresie przestawiania1. Z uwagi na fakt, iż w Polsce wciąż jest mało producentów ekologicznych, zarówno rolników, jak i przetwórców, większość tych produktów do tej pory była do naszego kraju importowana.

Dużą barierę stanowi przede wszystkim przekształcenie gospodarstwa konwencjonalnego w ekologiczne.Większość polskich producentów ma trudności z przystosowaniem swoich gospodarstw do takiej produkcji. Po pierwsze chodzi o czas – okres od trzech do czterech lat, do czasu otrzymania przez gospodarstwo stosownych certyfikatów, jest okresem przejściowym, po drugie determinujące są czynniki ekonomiczne.

Kolejnym problemem jest fakt, iż pomimo rosnącej liczby gospodarstw są one bardzo małe, a co za tym idzie, ich możliwości produkcyjne oraz asortyment są ściśle określone. Małe gospodarstwa ogrodnicze nie są bowiem w stanie zapewnić stałych dostaw do bezpośrednich odbiorców, a także skupiają swoją uwagę na produkcji konkretnego, nieskomplikowanego w uprawie produktu na przykład marchwi czy buraków, zamiast pomidorów, kalafiorów, brokułów, czy papryki. Bardzo zbliżona sytuacja ma miejsce w przypadku produkcji owoców ekologicznych. Kolejną kwestią, wpływającą w sposób ograniczający na polski rynek, to wciąż brak zorganizowanej logistyki ekologicznych warzyw i owoców, a także brak odpowiedniego ich przygotowania do sprzedaży przez producentów.

W najbliższych latach spodziewany jest w Polsce bardzo dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego, gdzie bardzo duży nacisk położony będzie na nasze sztandarowe produkty eksportowe czyli owoce i warzywa. Do tej pory Polska wyeksportowała jedynie śladowe ilości ekologicznych owoców i warzyw. Szacuje się, iż w najbliższych latach około 5-10% produktów ogrodniczych będzie pochodzić z upraw ekologicznych.

Na świecie szacowana powierzchnia upraw ekologicznych to około 32,2 mln ha (stan na koniec grudnia 2007 roku). W stosunku do danych z końca 2006 roku powierzchnia tego typu upraw wzrosła o 1,5 mln ha.