Upadające owczarstwo

Parlamentowi Europejskiemu przedłożono raport na temat krytycznej sytuacji w europejskim owczarstwie i chowie kóz. Sektor ten upada z powodu stale rosnących cen pasz, paliw, elektryczności, a także elektronicznego znakowania zwierząt, które będzie obowiązkowe od 2010 r. Dochody w tej dziedzinie rolnictwa są mniejsze niż w innych jego sektorach. N


Spada również spożycie baraniny i jagnięciny. Zmniejszają się także ceny innych niż mięso produktów owczych, takich jak wełna, podroby, skóry. Rolnicy muszą konkurować z tańszymi produktami owczymi sprowadzanymi spoza Unii. W raporcie podkreślono zalety owczarstwa, takie jak możliwość zagospodarowania terenów nie nadających się dla innych działów rolnictwa, małe wymagania pod względem budynków gospodarczych, maszyn, szybka rotacja w stadzie, wysoka jakość mięsa i produktów mleczarskich.

(AgraFood Europe 2008, March, s. 8)
W.M.
foto: Wrp.pl