Unijny rynek zbóż

W lutowym wydaniu francuskiego raportu Strategie Grains podano prognozy produkcji zbóż w Unii Europejskiej w nadchodzącym sezonie. Zbiory zbóż ogółem zostały ocenione na 292,1 mln ton, tj. na poziomie zbliżonym do tego z poprzedniego sezonu handlowego. Podniesiono prognozę dla pszenic. Produkcja pszenicy miękkiej prognozowana jest na 134,7 mln ton, czyli o 1 mln ton więcej w porównaniu ze styczniowym raportem, i o 4% więcej w stosunku do sezonu 2009/10.

Więcej niż sezon wcześniej będzie też pszenicy durum – o 9% (zbiory tego gatunku przewidywane są na 8,8 mln ton) oraz kukurydzy – wzrost o 2% do 57,7 mln ton. Natomiast spadek produkcji spodziewany jest w przypadku jęczmienia – o 7% do 57,2 mln ton oraz Żyta – o 13% do 8,7 mln ton.

Korekta prognozy produkcji pszenicy miękkiej wynikała z poprawy perspektyw zbiorów
tego gatunku w kilku krajach Unii, w tym: w Danii (+200 tys. ton), Francji (+160 tys. ton), Brytanii (+150 tys. ton), Hiszpanii (+130 tys. ton), Polsce (+130 tys. ton) oraz Rumunii (+110 tys. ton). Z kolei obniżenie prognozy zbiorów jęczmienia było związane z mniejszymi zasiewami jęczmienia jarego w takich krajach jak: Francja, Polska, Dania, Finlandia i Republika Czech.

Hiszpańscy rolnicy przeznaczyli w br. 1,304 mln ha tj. 5,7% gruntów rolnych więcej pod
zasiewy pszenicy miękkiej (wg. Ministerstwa Rolnictwa Hiszpanii). Wstępne szacunki mówią o spadku obszaru zasiewów pszenicy durum o 3,1% do 518,1 tys. ha. Jedną z przyczyn spadku zainteresowania durum są jej niesprzedane zapasy z zeszłorocznych zbiorów, ponieważ nie była w stanie konkurować z importowaną z Kanady czy Turcji. Zasiewy pszenicy i jęczmienia szacuje się na zbliżonym poziomie jak przed rokiem.

W br. w Rumunii prognozowane są zbiory pszenicy na poziomie 7 mln ton, czyli 35%
więcej niż w 2009 roku. Do dobrego przezimowania upraw przyczynia się pokrywa śnieżna. Na jesieni 2009 r. w Rumunii przeznaczono pod zasiewy pszenicy 2,1 mln ha wobec 2,2 mln ha rok wcześniej (wówczas zbiory na skutek suszy były na poziomie 5,2 mln ton). W br. prognozuje się plony pszenicy na poziomie 3,3 t/ha. Kolejne prognozy nowych zbiorów będą dostępne pod koniec marca br. Francuskie prognozy dla produkcji pszenicy miękkiej w UE wg Strategie Grains podniesiono ostatnio o 380 tys. ton do 133,7 mln ton w sezonie 2010/11.